Avion apokalipse: pet podataka o letećoj tvrđavi

Kiril Naumenko
Ministarstvo obrane Rusije naručilo je komandni zrakoplov treće generacije za slučaj nuklearnog rata.

Vjerojatnoće zaosnovunoveletjelicebitiizabrannajvećitransportniavionIl-96,čijaje maksimalnapoletnamasa250 000kg.Javnostinisuotkrivenetehničkekarakteristikenovogaviona irok u kojemćeon bitinapravljen.RBTH Hrvatskajeprikupiopetpodatakaoruskimzrakoplovimakojisuimaliili sadaimajuuloguzračnogzapovjednogpunkta.

1.Prviruski"avionapokalipse"biojezračnikomandnipunktnabazimodelaIl-86.Onnijeimaoprozore,astaklopilotskekabinebiloje zaštićenospecijalnimlegurama.

Zašto u Rusiji tako često padaju vojni zrakoplovi?

2.Zrakoplov jeimaoantenudugačku5kilometara,namotanunakotur.Antena jeslužilazaspecijalnuvezusapodmornicamanasuperkratkomfrekvencijama.Vezaseuspostavljalapotapanjemanteneu vodu.

3.Cijelagornjastranapramca,odpilotskekabinedosredišnjegdijelakrila(izuzevprozorapilotskekabine),bilajepokrivenanadograđenimsklopoms uređajimazasatelitskuvezu.

4.Sredinom1990-ih je sazapovjednogzrakoplovarealiziranoprobnolansiranjenuklearnerakete.

5.Predsjednik RusijeVladimirPutinsada koristivadušnikomandnipunktnabaziavionaIl-96.Avionimadvokatnidiosaspavaćimsobama,saluzasastanke,sportskusalu isaluzahitnemedicinskeintervencije.Toje najskupljizrakoplovuRusiji.Koštapreko300milijunadolara.

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće