Ruska vojska se neće žuriti s kupovinom skupih lovaca

PAK FA

PAK FA

Vitaly Kuzmin (CC BY-SA)
Ministarstvo obrane RF neće žuriti s kupovinom skupih aviona T-50 sve dok u arsenalu postoje slični modeli koji zadovoljavaju potrebe vojske.

LovačkiavionipetegeneracijeT-50(PAKFA)pojavit će seuarsenaluzračnihsnagaRFposlije2018.godine,izjavioje zamjenikministraobraneRFJurijBorisov.

"Toćenajvjerojatnijebitinarednidržavniprogramnaoružavanja,tj.razdoblje2018-2025.",rekaojeon.

Ponjegovimriječima,potrebnojedasezrakoplovjošusavrši,takoda se vojskaneće žuritiskupovinomskupihstrojeva.Zasad ćenjihovufunkcijuvršitilovcigeneracije"4++"Su-35S.

Izvor: Vitalij KuzminIzvor: Vitalij Kuzmin

"Mizasad koristimoT-50uprobnomrežimu.Kupilismoograničenekoličine isadagledamokako se tiavioniponašajuupraksi,otkrivamosve nedostatkeibilježimošto trebapromijeniti.Kadadođe vrijeme,kupit ćemomodele kojesmousavršiliupraksi",istaknuojeBorisov.Načemujoš radekonstruktoriT-50?

Najnovijizrakoplovjošuvijekimanizproblema.Prvihnekolikogodinaposlijeuvođenjau eksploatacijusvimodeliT-50ćeseidaljeusavršavatitakodaodgovarajuopćeprihvaćenimnačelimaipokazateljimalovacapetegeneracije,rekaojezaRBTH Hrvatsku PavelBulat,rukovoditeljmeđunarodnog laboratorija "Mehanikaienergetskisustavi"Sveučilištainformacijskihtehnologija.

"Jošuvijeknepostojemotoripetegeneracije'Tip30'.Zasad T-50leti naobnovljenojverzijimotoraSu-27,Su-30idrugihstrojevate serije",istaknuoje stručnjak.

"Jamislimdaćeto bitibrzina od1,6mahova.Toje negdjeoko2000km/h ovisnoo terenu iznad kojeg avionleti.ZahvaljujućinovommotoruT-50ćebitiznatnotežedetektiratinaradarimazahvaljujući novimkompozitnimmaterijalima",dodaojeBulat.

Izvor: Vitalij Kuzmin Izvor: Vitalij Kuzmin

Inženjeriće testiratinovimotor nalovcimakrozgodinuili godinuipol dana.Potpunaintegracijanovogmotorau svemodelemožeseočekivati2020.godine.

"Poredmotorasada trebadovršitidvijestvari.Trebausavršitiradarskupostajui otklonitiposljednjenedostatkeukoncepcijikonstrukcije,koja spadameđu najsuvremenijenasvijetuuovomtrenutku",rekaojeanalitičar.

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće