Kulikovska bitka: Vatreno krštenje nove ruske nacije

Sergey Prisekin, The Battle of Kulikovo, 1980, oil on canvas

Sergey Prisekin, The Battle of Kulikovo, 1980, oil on canvas

Global Look Press
Bila je to prva velika pobjeda nad Mongolima u 150 godina. Ona je bila presudna za daljnji razvoj ruske nacionalne svijesti. Za Ruse je Bitka na Kulikovom polju 1380. godine isto što i Bitka kod Pataya za Francuze ili Bitka za Britaniju za Britance. Ovo je prvi tekst u seriji članaka RBTH Hrvatske o velikim bitkama ruskog naroda i njihovom značaju za povijest Rusije.

„Kulikovska bitka“ Sergej Priselkin, 1980. / Global Look Press„Kulikovska bitka“ Sergej Priselkin, 1980. / Global Look Press

"Rusi suišli naKulikovopoljekaožiteljirazličitihkneževina,avratilisu se kaoujedinjeniruskinarod",pisaoje poznatiruskipovjesničar20.stoljećaLavGumiljov.
 

Dvijegeneracijebezstraha

Rusis različitihteritorijaRusijesu1380.godine podzapovjedništvommoskovskogknezaDmitrijapobijedilivojskumongolskogkanaMamaja.Onjebiomoćanvojskovođa ipretendentna tronZlatnehorde-ogromnedržave kojusuMongolistvoriliu13.stoljeću.Mongolskivladarisu150godina imalivlastnadruskimkneževinama,kojesuimplaćaledanakiimaleograničenisuverenitet.

Sredinom13.stoljećasuMongoliizvršilibrutalnuinvazijuna Rusijuiopustošilije.Međutim,kako jeprimijetioruskipovjesničarVasilijKljučevski,sjećanjena tajterorje potpunoizblijedjelodo1380.godine,jer su umeđuvremenudvije generacijestasaleumiru,i nisudoživjelejezovitenajezdeMongola.

„Knez Dmitrij Donski“ P.Mitjašin / Jurij Kaver/Global Look Press„Knez Dmitrij Donski“ P.Mitjašin / Jurij Kaver/Global Look Press

"Trijumf nad Azijom"

Kao i u slučaju mnogih drugih događaja iz duboke prošlosti, postoji izvjesna rezerviranost i kada je riječ o Kulikovskoj bici. Mnogi povjesničari još uvijek diskutiraju što se zapravo tamo dogodilo i kakav je značaj ta bitka zaista imala. Dominantno tumačenje glasi da se Rusija na Kulikovom polju prvi put u 150 godina borila protiv mongolskih zavojevača i da je time pokrenut proces nacionalnog oslobođenja.

Povjesničar Sergej Solovjov vjeruje da je ta bitka imala još veći značaj. On kaže da je to bio "znak trijumfa Europe nad Azijom" i uspoređuje ovaj okršaj s epskom bitkom na Katalunskim poljima, kada su Rimljani i Vizigoti 451. godine pobijedili Atilu i njegove Hune.Postoji i mišljenje da knez Dmitrij nije imao namjeru dovoditi u pitanje mongolsku vlast nad ruskim kneževinama. "Njegov glavni cilj nije bilo zbacivanje jarma, kako se to tradicionalno shvaća (što i nije bilo postignuto, budući da je Rusija narednih 100 godina još uvijek bila pod jarmom Horde).

"On je namjeravao titulu velikog kneza, koju je imao knez Vladimirski (i koja je gradu Vladimiru osigurala status glavne ruske kneževine), trajno prenijeti u Moskvu", tvrdi povjesničar Anton Gorski. Prije nego što je Dmitrij postao knez, Horda je odlučivala o tome koja će kneževina biti glavna u Rusiji. Dmitrij se borio s Mamajem jer ovaj nije htio dodjeliti spomenutu titulu moskovskom knezu. Zahvaljujući Dmitrijevoj pobijedi ova titula je postala nasljedna privilegija budućih moskovskih knezova, tako da je Moskovska kneževina postala glavni entitet na ruskom teritoriju.

„Kulikovska bitka“ Mihail Avilov, 1943. / Global Look Press„Kulikovska bitka“ Mihail Avilov, 1943. / Global Look Press

 

Kako jeDmitrijodniopobjedu?

Povjesničarivode raspravei otočnommjestunakojemseodigralabitka,i o načinuna kojiseodigrala.Općeprihvaćenomišljenje je daje knezDmitrijnadmudrioneprijatelja naKulikovompolju,onemogućivšiMamajevimsaveznicima-litvanskomknezuJagailuirjazanjskomknezuOlegu- da ujedine snage s Mongolima.Tako seDmitrijsuočiosamosMamajevom vojskomkadaje prešaoDon.

Uslijedioježestokokršaj u kojem susudjelovali deseci tisućavojnikasobjestrane.
Mongolima je pomoglo đenovsko pješaštvo s Krima, tako da je Mamaj uspješnoprobioruskeredovenalijevomkrilui daoseu napadna osnovnumasuruskihtrupaupozadini.Čim suMongolipomislilida suveć napragupovijesnepobjede,pokrenuta je rezervna pukovnija (koju jeDmitrijunaprijedpripremio).IznenađenaMamajevavojska sepočela povlačiti upanici.Dmitrijse i samborio uprvimredovima.Učastove pobjedeje nazvanDonski.

„Dmitrij Donski nakon Kulikovske bitke“, minijatura iz XVII veka / Global Look Press„Dmitrij Donski nakon Kulikovske bitke“, minijatura iz XVII veka / Global Look Press

 

Moskva isudbinaRusije

PremaLavuGumiljovu,Kulikovskabitka jebila višeod borbeza teritorij.Bilaje tozaštitakulturei tradicije.Ruskipovjesničarkažeda jeMamajbio utjelovljenje opasnostiod islama(Mongoli)ikatolicizma(
Đenovljani iLitvanci).

PobjedanaKulikovompoljujeosiguralaRusijitemeljzaujedinjenjeunarednimstoljećima.Bitka jeizmijenilaRusiju."ZahvaljujućijunaštvuižrtvovanjuMoskva jeustalaprotivHorde injezinihsaveznika",napisaojeGumiljov,dodavšida jeokršajpromijenionačinrazmišljanjau narodu.Ljudisupočelisamisebedoživljavatikao entitetkojisezoveRusija.

Stogodinakasnije,1480.godine,DmitrijevpotomakIvanIII.,kojemsepripisujestvaranjecentraliziraneruske države,staviojetočkunamongolskudominaciju.Kako navodekronike,on je toučiniosjećajućiseKulikovskebitke.

 

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće