Putin poklonio novac i aute olimpijskim prvacima

The ceremony to award cars to Russian medalists at the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro

The ceremony to award cars to Russian medalists at the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro

Ekaterina Shtukina / RIA Novosti
Pobjeda na olimpijskim igrama je najbolji rezultat koji jedan sportaš može postići. Prirodno je da i nagrada bude odgovarajuća. Novčane nagrade su samo vrh ledenog brijega materijalnih dobara koja u Rusiji dobivaju osvajači olimpijskih medalja.

PredsjednikRFVladimirPutinuručioje25.kolovozauKremljudržavnenagraderuskimosvajačimamedaljanaOlimpijskimigrama uRiodeJaneiru.Ovegodineje reprezentacijaRusijeosvojila56medalja,odtoga19zlatnih,18srebrnihi19brončanih,izauzelačetvrtomjestouukupnom poretku.

Poreddržavnihnagradaosvajačiolimpijskihmedaljasudobili inovčanenagrade,uistojvrijednostikaoi naOlimpijadiuLondonu:za zlatnumedalju4milijunarubalja,zasrebrnu2,7milijunarubaljaiza brončanu1,7milijunarubalja.Poredtoga,osvajačizlatasudobiliautomobileBMWX6,dokje"srebrnim"ruskimolimpijcimadodijeljenBMWX4,anositeljibrončanihmedaljasudobiliBMWX3.

Otkakoje2005.godine osnovan"Fondzapodrškuolimpijcima",  poklonosvajačimaolimpijskihmedaljauRusiji suprestižnemarke automobila,alinesamo to.Pogledajmokakvi"olimpijski"poklonisudijeljeniruskimsportašimatijekomproteklih8godina.


LjetnaOlimpijada uPekingu2008.

Iz"Fondaza potporuolimpijaca"svimosvajačimamedaljanaljetnimOlimpijskimigrama uPekingupoklonjenisu automobiliBMW.Tadajeovaj poklondobilo137ruskihsportašakojisudonijelikući72medalje.MuškarcisudobiliBMWX5,a ženeBMWX3.

LarisaIlchenko,olimpijskaprvakinjaumaratonskomplivanjuna10km/MaksimŠemetov/TASS


ZimskaolimpijadauVancouveru2010.

Nositeljimedalja sazimskihOlimpijskihigara uVancouverudobili su napoklon automobil marke"Audi"."Zlatni"sportašisudobilizlatnemetalikdžipoveAudiQ7,"srebrni"sudobilisrebrnemetalikAudiQ7crossover,a"brončani"sudobilibrončanemetalikAudiAllroadQuattro.Poredtoga,svatko odnjihjedobiošvicarskisat.

Maksim Šemetov/TASS

PosebnojenagrađenruskiklizačJevgenij Pljuščenko.NjemujeuPeterburguuručena"narodna"zlatnamedaljasugraviranimnatpisom:"PravompobjednikuJevgenijuPljuščenkozaneprevaziđenomajstorstvo-odruskognaroda".
LjetnaOlimpijada uLondonu2012.

NakonljetnihOlimpijskihigara uLondonusviosvajačimedaljasutakođerdobiliprestižneautomobile.NositeljimazlatnihmedaljasudijeljeniAudiA8,osvajačimasrebrnihmedaljaAudiA7Sportback,anositeljimabronceAudiA6.Ukupnojepodijeljeno129automobila.

Sergej Monja, član ruske „bronzane“ košarkaške reprezentacije na OI u Londonu / Jevgenij Bjatov/RIA Novosti

Poredsvega,imenaruskihsportašakojisuosvojilijednood prvatrimjestanaOlimpijadiuLondonupojavilasu se naspecijalnommetalnomnovcu uapoenimaod100,50i10rubalja,stimštoje svakiiskovanu500primjeraka.Takavnovčićsadrži31,1gramdragocjenelegure.


ZimskaOlimpijada uSočiju2014.

Jevgenij Pljuščenko kraj novog Mercedes-Benc GL / Artjom Žitenjev/RIA Novosti

NazimskimOlimpijskimigrama2014.godineRusijajezauzelaprvomjestouukupnom poretkusaosvojene33medalje:13zlatnih, 11srebrnihi9bronzanih.SvimosvajačimamedaljauSočijuuručenisuključevi od45automobila"Mercedes-Benz"čijacijenasekrećeoddvado petmilijunarubalja.Zajedničkisu bijeliprestižnimodeliGL(za zlato),ML(zasrebro)iGLK(zabronzu).

Artjom Žitenjev/RIA Novosti

NazimskimOlimpijskimigrama2014.godineRusijajezauzelaprvomjestouukupnom poretkusaosvojene33medalje:13zlatnih, 11srebrnihi9bronzanih.SvimosvajačimamedaljauSočijuuručenisuključevi od45automobila"Mercedes-Benz"čijacijenasekrećeoddvado petmilijunarubalja.Zajedničkisu bijeliprestižnimodeliGL(za zlato),ML(zasrebro)iGLK(zabronzu).

Šesterostruki olimpijski prvak Viktor Ahn sa svojom suprugom. Maksim Blinov/RIA Novosti

Poredtoga,ViktorAhniskeletonistaAleksandarTretjakovsudobiliposebnemedaljeskomadićimaČeljabinskogmeteorita.Medaljesuunaprijednapravljenespecijalnoza sportašekoji osvojezlato15.veljače,nadanpadaovogmeteorita.

Valerij Žirohov/TASS

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće