Završena izgradnja druge plutajuće platforme za Krimski most

Crimean Bridge

Crimean Bridge

www.most.life активная ссылка
Plutajući sustav će omogućiti graditeljima da preko mora prebace i montiraju dijelove lukova budućeg Krimskog mosta.

Sevastopoljskipomorskizavod,kojijepodružnicaCentraza popravakbrodova"Zvezdočka",i centralniprojektnibiro"Koral"završili suizgradnju drugeplutajućeplatforme,kojajepotrebnazaizgradnjuKrimskogmosta,priopćiojeravnateljzavodaIgorDrej.

Onjerekaodaplutajućisustavčinedvijeplatforme,prenosiVzgljad.

Plutajućisustav ćeomogućitigraditeljimada prekomoraprebacei montirajudijelovelukovabudućegKrimskogmosta,kojisuteškiskoro6tisuća tonazaželjezničkidiomosta ipreko4tisućetonaza cestovnidio.

Morskaoperacijaprijevozai postavljanjalukovamostabiti ćeizvedena ukolovozu-rujnuovegodine.

Plutajućeplatformesu potpunoautonomnegrađevine,na kojimasupostavljenedizel-hidrauličnestanice zanapajanje električneopreme.

 

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće