General Corcoran: Ruski piloti ugrožavaju američku avijaciju u Siriji

LATAKIA, SYRIA. FEBRUARY 18, 2016. A Sukhoi Su-35 4++ Generation multirole fighter takes off at the Hmeymim airbase.

LATAKIA, SYRIA. FEBRUARY 18, 2016. A Sukhoi Su-35 4++ Generation multirole fighter takes off at the Hmeymim airbase.

Valery Sharifulin/TASS
Američki piloti se žale da ruski piloti ugrožavaju njihove akcije u Siriji jer vrše opasne manevre blizu zrakoplova NATO-a, ne reagiraju na obraćanje putem radio-veze i primoravaju Amerikance da se sklanjaju kako bi izbjegli sudar u zraku. Prema riječima stručnjaka, ruski piloti često ne govore engleski, a slični incidenti bi se mogli izbjeći ukoliko bi Pentagon odlučio normalno surađivati s Ministarstvom obrane RF.

RuskipilotiugrožavajuameričkuavijacijuuSiriji,izjavioječasnik380.ekspedicijskog krila ratnog zrakoplovstva SAD -, general Charles Corcoran, u intervjuu zauintervjuuza TheWallStreetJournal.

"Ruskipilotirijetkoverbalnoreagirajuili uopće nereagirajunazahtjevdaseidentificiraju.Ipravacletaonimijenjajurijetko iligauopćene mijenjaju.Mismoti kojisesklanjamo.Mine znamo štoonivideiline vide ineželimoda oninaletena nekogaodnas",rekaojeameričkičasnik(citatnavedenpremaagencijiTASS,originalsemožepročitatiumaterijaluThe WallStreetJournal).

Incidentiuzraku

SlučajevikojeopisujeCorcoranu intervjuza TheWallStreetJournaldogodilisusesredinomprošlegodine.


Ponjegovimriječima,jednomse noćuumalonisusudariliruski iameričkilovac nasirijskomnebu.PosadaruskogSu-35nijereagirala nasignalezrakoplovaNATO-aupućenenaduljinikojajerezerviranazahitnapriopćenjai kojukoristesvipilotinasvijetuu izvanrednimsituacijama.

Zrakoplovi sučudomizbjeglisudar,a ruskilovacjeprojurioamerikancu"isprednosa",izazvavšiturbulencijei poremećajeuradumikroelektronikeameričkogaviona.

PoriječimageneralaCorcoran,samojednom suruskipilotiprekinulišutnjuuzraku,ito kadajesnjimapokušalakontaktiratidjevojkaizkontroleleta uameričkojzrakoplovnojbazi.

Ruskipilotisujojnakonizvjesnepauzeodgovorilinalošemengleskomjezikusizraženimruskimnaglaskom:"Imatelijepglas,ledi.Dobravečer".

Kako je zaRBTH Hrvatskarekaopukovniku rezervii vojnistručnjakagencijeTASSViktorLitovkin,pilotitaktičkeavijacijeuRusiji negovoreengleski inerazumijubašnajbolještoimkažuAmerikancikadaih pokušavajukontaktirati uzraku.Ovopitanje bimogla riješitinormalnasveobuhvatnasuradnjarukovodstvaMinistarstvaobraneRFiPentagonauratuprotivterorista uSirijii nasjeveruIraka.

"Komandebimoglekoordiniratidjelovanjaidajasnopostaveborbenezadatkepilotimanasvakompojedinačnomfrontuuratuprotivterorista",naglasioje stručnjak.

Kako izbjećiincidente?

Podsjećamoda su strane20.listopada2015.godinepotpisalememorandumosprečavanjuincidenatatijekomborbenihletovauSiriji.

"Sukladno sporazumuiz2015.godine,stranesupodijelilezoneborbenih djelovanjaidogovorilesedarazmjenjujupodatkeomjestimaprovođenjaoperacijataktičkeavijacije",rekaojezaRBTH HrvatskaIvanKonovalov,načelniksektorazavojnupolitikuiekonomijuRuskoginstitutazastrateškaistraživanja(Risi).


KakopišeThe WallStreetJournal,natemeljutogsporazumaameričkipilotisuformuliralipraviloodtritočke:

-Držatidistancuodtrinautičkemilje(oko5,5km)odruskih zrakoplova;

-Nalazitise najmanjekilometariznadili ispodruskogzrakoplova;

-Akosezrakoplovinalazebliže odnavedenihudaljenostisamostalnoseudaljitinapropisanudistancu.

Zapotrebekontakta sruskomavijacijomi sprječavanjaincidenataAmerikancisuangažiraličasnikaizzrakoplovnebaze uKatarukojigovoriruski.

Tučinjenicujeza RBTH Hrvatska potvrdioiPavelZolotarjov,umirovljenigeneralizamjenikdirektoraInstitutazaproučavanjeSAD iKanadeRuskeakademije znanosti.Međutim,ponjegovimriječima,tipregovorisene vodeuneprekidnomrežimu.

"Minemamoneprekidnuvezu sAmerikancima.Tojeprouzročilotragedijuurujnu2016.godinekada je unapaduameričkogbombarderanaDeirelZorpobijenooko60pripadnikasirijskenacionalne vojske.Tadanismomogliobavititelefonskirazgovors američkimpartnerima,jer tajčovjekjednostavnonijebio nasvommjestu",dodaojeKonovalov.

Onjeistakaodasu zbogtakvihokolnostisvimirovninaporibivšegdržavnogtajnikaSADJohnaKerryai ministravanjskihposlovaRFSergejaLavrovabili zajedantrenanulirani,anašasuradnjasAmerikancimauSirijijeprekinuta.

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće