Život u udaljenom sibirskom rudniku, bez doticaja sa svijetom

Elena Černiševa
Rudnik zlata u Sibiru, u jednom od Bogom zaboravljenh mjesta.
Više