Posljednji Kareli, mali ali ponosan narod

Ana Dovgalj
Priča o Tverskim Karelima koji se bore očuvati svoju kulturu.

Priča o Tverskim Karelima koji se bore očuvati svoju kulturu.

Više