Ruske megatvornice: Admiralitetsko brodogradilište, matična luka ruske brodogradnje