Detaljno izvješće FSB-a: Što je sve od naoružanja i streljiva zarobljeno na ukrajinskim brodovima?

Slobodan Đukić
Na jednom od oklopnih čamaca pronađen i dokument koji svjedoči da je akcija ukrajinskih brodova bila isplanirana s glavnim zadatkom da se od grada Odesse do grada Berdjansk kreću u tzv. "prikrivenom poredku", s posebnim fokusom "na osiguravanje uvjeta za skriven pristup Kerčkom tjesnacu i prolasku kroz njega".

Dana 25. studenog 2018. godine u 07:10 sati, usprkos izdanom upozorenju o zatvaranju područja teritorijalnih voda Ruske Federacije kroz prolaz u Kerčkom tjesnacu, iz akvatorija Crnog mora je stigla grupa brodova iz sastava ukrajinske ratne mornarice (topnički oklopni čamac "Berdjansk", topnički oklopni čamac "Nikopolj" i tegljač "Jani Kapu"). Ova grupa brodova je na geografskim koordinatama Š=44° 52', 7 SŠ, D=36° 33', 3, povrijedila državnu granicu Ruske Federacije van naznačenih puteva plovidbe, i ušla u područje koje je privremeno zatvoreno za plovidbu, čime je prekršena Konvencija UN-a iz 1982.godine, Zakon Ruske Federacije dosen 1. travnja 1993.godine pod rednim brojem № 4730-I "O državnoj granici Ruske Federacije“, Federalni zakon od 31. srpnja 1998.godine pod rednim brojem № 155-FZ "O unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i prilaznoj zoni Ruske Federacije".

Poslije narušavanja državne granice Ruske Federacije, brodovi ukrajinske ratne mornarice su nastavili sa svojim kretanjem kroz Kerčki kanal gdje su prekršili proceduru koju je donijelo ministarstvo prometa Ruske Federacije od 21. listopada 2015. godine, redni broj № 313.

Prilikom sprovođenja brodova ukrajinske ratne mornarice, više puta im je putem radiokomunikacije preneseno da su svojim kretanjem grubo prekršili Konvenciju UN-a o pomorskom pravu iz 1982. godine i da u skladu s tim odmah napuste teritorijalne vode Ruske Federacije.

Na ove upozoravajuće poruke, brodovi ukrajinske ratne mornarice su reagirali tako što su sa svojim posadama prešli u stanje borbene spremnosti: skinuli su cerade sa svojih topova, postavili njihove cijevi pod kutem od 45 stupnjeva i usmjerili ih prema brodovima i čamcima Ruske Federacije koji su ih pratili. Na ovaj način ukrajinski brodovi su dodatno prekršili članak 18. Konvencije UN-a o pomorskom pravu i Federalni zakon Ruske Federacije donesen 1998. godine "O unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i prilaznoj zoni Ruske Federacije". O svemu ovome ukrajinski brodovi su još jednom uredno obaviješteni putem radio veze, poslije čega je skladu s normama međunarodnog pomorskog prava i zakona Ruske Federacije izvedena akcija koje je neutralizirala prijestupnike.

Što je sve zarobljeno od naoružanja

Tom prilikom na zarobljenim brodovima ukrajinske ratne mornarice je pronađeno sljedeće naoružanje i streljivo:


    1. Automatski topovi u kal. 30mm / komada 4
    2. Automatski bacač granata AGS-17 kal.30mm/ komada 4
    3. Teški mitraljez DŠK u kalibru 12,7mm / komada 2
    4. Mitraljezi PKT u kalibru 7,62mm / komada 4
    5. Automatske puške AK-74 u kal.5,45mm / komada 13
    6. Pištolj PM u kal.9mm / komada 4
    7. Traumatični pištolj u kal.9mm /komada 1
    8. Signalni pištolj PS / komada 1
    9. Rasprskavajuće granate u kalibru 30mm / komada 765
    10. Granate za bacač granata VOG-17 / komada 1975
    11. Granate za bacač granata VOG /komada 495
    12. Ručne granate RGD-5 /komada 40
    13. Ručne granate RG-42 / komada 48
    14. Ručne granate RGD/ komada 20
    15. Upaljač za ručnu granatu UZRGM-2 / komada 30
    16. Upaljač za ručnu granatu RG-42 / komada 38
    17. Signalna patrona/raketa u kal.30mm/ komada 87
    18. Streljivo u kal.7,62mm /komada 9865
    19. Streljivo u kal.5,45mm /komada 11736
    20. Streljivo u kal.9mm /komada 1189
    21. Streljivo u kal.12,7 mm /komada 612
    22. Nož za pušku (bajonet) /komada 15
    23. Okviri za pušku Ak-74 /komada 42
    24. Kutije sa streljivom za PKT / komada 4

Napomena: Na svakom od oklopnih topničkih čamaca se nalazio komplet koji se sastojao od jednog topa u kalibru 30 mm, jednog automatskog bacača granata AGS-17 i dva mitraljeza u kalibru 7,62 mm.

Prilikom inspekcije zarobljenih ukrajinskih ratnih brodova na oklopnom topničkom čamcu "Nikopolj" pronađen je dokument u formi naredbe s naslovom: "Kontrolna lista spremnosti topničkog oklopnog čamca "Nikopolj" za izlazak na more u razdoblju  od 09 h 23.11.2013. do 18 h. 25.11.2018" u kojoj je grupi brodova dodijeljen zadatak da se od grada Odesse do grada Berdjanska kreću u tzv. "prikrivenom poredku", s posebnim fokusom "na osiguranje uvjeta za skriven pristup Kerčkom tjesnacu i prolasku kroz njega".

Osim toga, na istom čamcu je pronađen ručno napisani sažetak pravila koja su donesena od strane Ruske Federacije, a tiču se plovidbe kroz Kerčki tjesnac, iz kojeg proizlazi nepobitna činjenica da su ukrajinski mornari savršeno znali kuda idu i kakvu proceduru su morali poštovati.

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće