Trgovinski promet Rusije i Hrvatske u 1. polugodištu 2015.

An employee works in the offices of the OAO Moscow Exchange during an event to mark the listing of Yandex NV, Russia's largest search-engine operator, at the Moscow exchange in Moscow, Russia, on Tuesday, June 3, 2014. Yandex added a Moscow stock listing, broadening its investor base and conforming with the government's campaign to get local companies to cut dependence on foreign bourses

An employee works in the offices of the OAO Moscow Exchange during an event to mark the listing of Yandex NV, Russia's largest search-engine operator, at the Moscow exchange in Moscow, Russia, on Tuesday, June 3, 2014. Yandex added a Moscow stock listing, broadening its investor base and conforming with the government's campaign to get local companies to cut dependence on foreign bourses

Getty Images

1. Informacija o Hrvatskoj

Glavni proizvodi, koji se izvoze i Hrvatske, su sljedeći: fosilno gorivo, nafta i njezini proizvodi, bitumenske tvari; mineralni voskovi, nuklearni reaktori, oprema i mehanični uređaji i njihovi dijelovi, električni strojevi i oprema, njihovi dijelovi, drvna masa, proizvodi od drveta, odjeća, trikotaža strojnog ili ručnog veza.

BDP Hrvatske iznosio je u 2014. 57 milijardi američkih dolara. U 2015. očekuje se pad od 15% (pogledaj grafikon 1).

 

Grafikon 1. Dinamika BDP-a Hrvatske (u američkim dolarima)

Izvor: International Monetary Fund (IMF)

Prema podacima godišnjeg rejtinga Svjetske banke Doing Business, Hrvatska zauzima 39. mjesto prema kategoriji ''jednostavnost vođenja biznisa''.

U 2014. Hrvatska je zauzela 61. mjesto od 175 države u skladu s Transparency International’s Corruption Perceptions Index.

 

2. Trgovinski promet između Rusije i Hrvatske za 1. polugodište 2015.

U 1. polugodištu 2015. zajednički trgovinski promet između Rusije i Hrvatske iznosio je 0, 63 milijarde američkih odlara. Tako se trgovinski promet između dviju država smanjio za 35% u odnosu na 1. polugodište 2014., kad je trgovinski promet iznosio 0, 97 milijardi dolara.

Ruski izvoz u Hrvatsku smanjio se tijekom tog razdoblja za 30% u odnosu na 1. polugodište 2014. godine, do količine od 0, 53 američkih dolara (vidi Tablicu 1, Grafika 2). Izvoz iz Hrvatske iznosi 0, 09 američkih milijardi (-54%). Pozitivni saldo trgovinskog balansa iznosio je 0,44 američkih milijardi dolara.

 

Tablica 1. Izvoz i uvoz između Rusije i Hrvatske (u američkim dolarima)

 2010.2011.2012.2013.2014.1. polugodište 2014.1. polugodište 2015.
izvoz$0.91$0.86$0.36$1.34$1.52$0.77$0.53
uvoz$0.32$0.34$0.35$0.39$0.31$0.20$0.09

 

Grafikon 2. Izvoz i uvoz između Rusije i Hrvatske tijekom 5 godina (u američkim dolarima)

Osnovni udio ruskog izvoza u Hrvatskoj otpada: 

 • Fosilno gorivo, nafta i naftni proizvodi, bitumenske tvari, mineralni voskovi
 • Gnoj
 • Prirodni ili kultivirani biseri, dragocjeno ili poludragocjeno kamenje, dragocjeni metali
 • Nuklearni reaktori, atomski reaktori, oprema i mehanička oprema; njihovi dijelovi
 • Električni strojevi i oprema, njihovi dijelovi
 • Crni metali
 • Papir i karton; proizvodi od papira, kartona
 • Namještaj; dijelovi za krevet, madraci
 • Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, azbesta, liskuna ili itd.
 • Drvo i produkti od drveta
 • Plastične mase i plastični proizvodi 

(vidi Tablicu 2, Grafika 3)

U 1. polugodištu 2015. najveći rast izvoza (u usporebi s 1. polugodištem 2014.) zabilježile su isporuke bisera. Najveći pad količine izvoza dogodio se u isporukama drveta (-80%).

Hrvatska isporučuje Rusiji: 

 • Farmaceutske proizvode
 • Nuklearne reaktore, atomske reaktore, opremu i mehaničke uređaje; njihove dijelove
 • Odjeću i odjevne dijelove, trikotaže strojnog ili ručnog veza
 • Električne uređaje i opremu, njihove dijelove
 • Eterična ulja i (rezinoide), parfumerijska, kozmetička ili toaletna sredstva
 • Sol; sumpor, zemlja i kamen, materijali za žbuku, vapno i cement
 • Proizvode od crnih materijala
 • Plastične mase i proizvode od nje
 • Razne prehrambene proizvodi
 • Razne gotove proizvodi
 • Predmete odjeće i odjevne dijelovi, osim trikotažnog strojnog ili ručnog veza

(vidi Tablicu 3, Grafika 4). 

Najveći pad količine uvoza dogodio se u isporukama električnih strojeva (-67%).

Dodaci:

Tablica 2: Osnovni tipovi izvoznih proizvoda iz Rusije u Hrvatsku (u tisućama američkih dolara)

ТН ВЭД

Proizvodi

Godina

Promjena tijekom godine

Udio u strukturi izvoza

1. polugodište 2014.

1. polugodište 2015.

27

Fosilno gorivo, nafta i naftni proizvodi, bitumenske tvari, mineralni voskovi

737232

500096

-32%

93.8%

31

Gnojivo

9135

19901

118%

3.7%

71

Prirodni ili kultivirani biseri, dragocjeno ili poludragocjeno kamenje, dragocjeni metali

0

379

-

0.1%

84

Nuklearni reaktori, atomski reaktori, oprema i mehanička oprema; njihovi dijelovi

234

504

115%

0.1%

85

Električni strojevi i njihova oprema; njihovi dijelovi

491

676

38%

0.1%

72

Crni metali

693

497

-28%

0.1%

48

Papir i karton; proizvodi od papira ili kartona

1079

473

-56%

0.1%

94

Namještaj; dijelovi za krevet, madraci

102

185

81%

0.0%

68

Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, azbesta, liskuna ili itd.

97

261

169%

0.0%

44

Drvo i produkti od drveta

1334

269

-80%

0.1%

39

Plastična masa i proizvodi od nje

15

133

787%

0.02%

 

 

Grafikon 3. Struktura robe ruskog izvoza u Hrvatskoj za 1. polugodište 2015.

Izvor: ITC Trade Map

 

Tablica 3. Osnovni tipovi uvoznih proizvoda iz Hrvatske (u tisućama američkih dolara)

ТН ВЭД

Proizvodi

Godina

Promjene tijekom godine

Udio u strukturi izvoza

1. polugodište 2014.

2. polugodište 2015.

30

Farmaceutski proizvodi

70764

39167

-45%

42.34%

84

Nuklearni reaktori, atomski reaktori, oprema i mehanički uređaji; njihovi dijelove

27561

11877

-57%

12.84%

61

Odjeća i odjevni dijelovi, trikotaže strojnog ili ručnog veza

15887

10496

-34%

11.35%

85

Električni uređaji i oprema, njihovi dijelovi

12471

4138

-67%

4.47%

33

Eterična ulja i (rezinoide), parfumerijska, kozmetička ili toaletna sredstva

14882

5446

-63%

5.89%

25

Sol; sumpor, zemlja i kamen, materijali za žbuku, vapno i cement

1312

1081

-18%

1.17%

73

Proizvodi od crnih materijala

3886

1525

-61%

1.65%

39

Plastične mase i proizvodi od nje

1783

1187

-33%

1.28%

21

Razni prehrambeni proizvodi

5087

1853

-64%

2.00%

96

Razni gotovi proizvodi

1385

1007

-27%

1.09%

62

Predmeti odjeće i odjevni dijelovi, osim trikotažnog strojnog ili ručnog veza

1418

950

-33%

1.03%

 

Izvor: ITC Trade Map

 

Grafikon 4. Struktura robe ruskog izvoza iz Hrvatske u 1. polugodištu 2015.

Tekst u originalu: http://www.rusexporter.ru/research/country/detail/3624/

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće