Nova ruska bespilotna letjelica s "antigerilskim" radarom

RIA Novosti
S razvojem asimetričnih ratova i terorističkih pokreta velike vojske traže učinkovita, jeftina i elegantna rješenja za borbu protiv nove vrste protivnika. Rusija je napravila još jedan korak u tom pravcu time što je poslije SAD-a i ona stvorila posebni "antigerilski" radar za bespilotne letjelice.

UzatvorenomdijeluprogramavojnogforumaArmija2015,održanogpočetkomlipnja,stručnjacimajepokazanaprvaruskabespilotnaletjelicakojapronalaziciljeveušumi,ispodlišća,pačakipodzemljom.Aparat kojinosinazivMerlin216 možepreletjeti600kilometaranamaksimalnojvisiniod3kilometra.

Uovomslučaju,doduše,nijetolikovažnasamaletjelica,kolikonjezinradarkompaktneveličinekojiistovremenomože raditiumetarskomidecimetarskomopsegu.

"NovaruskabespilotnaletjelicaMerlin216 opremljenajeradarommalihgabaritadomaćeproizvodnje.Decimetarskirasponugrađenogradaraomogućujeotkrivanjeobjekatakojisenalazeispodlišćaili sumaskiranilišćem,acentimetarskiopsegpružamogućnostdasedobijeslika visoke kvalitete",citiraagencija RIANovosti.

"Principradabespilotneletjeliceizravnojepovezan snjenomnamjenom.Letjelicaovimradarom'vidi'dalekoviše objekata, za razliku od termovizijskekamere.Doduše,naovojletjelicimogu se istovremenonalaziti itermovizijskakamera iradar.

 

Treba rećida,ucjelinigledano,radar kojifunkcioniraudvarasponanijenikakavčistoruski'know-how'",objasniojezaRBTH Hrvatska VladimirŠčerbakov,urednikčasopisa Nezavisimoevoennoeobozrenie.

Globalni udar iz svemira: Povratak „Zvjezdanih staza“
Nagli razvoj nadzvučnih bespilotnih letjelica postat će još jedno mjesto vojno-tehničkog suprotstavljanja Moskve i Washingtona. Kao odgovor na pojavu američke doktrine „munjevitog globalnog udara“ Rusija je spremna razviti ništa manje globalni svemirski štit – Vojsku zračno-svemirske obrane.

Novabespilotnaletjelicamožeobavljatizračnoizviđanjeneovisnoo vremenskim prilikama idobu dana,adobivene podatkeprosljeđujeurealnomvremenu.Svetonijemoguće akoseprimjenjujukamerevisokerezolucije,kojese inačekoristeubespilotnimletjelicama,jernjihovemogućnostioviseo vremenskim uvjetimai ograničenesuuplaninskimpredjelimailišumamakojeterorističestokoristekaozaklon.

Karakteristikenovebespilotneletjelicevažnesu prijesvegazaizvođenjespecijalnihoperacijauborbiprotivterorizma,kadajeneophodnomaksimalnobrzoiučinkovitootkriticilji uništitigasredstvimavelikogdometa ivisokepreciznosti.

Takvataktikaomogućujedasesmanje žrtveucivilnomstanovništvu.

Ovajprojektruskihznanstvenikase posvemusudećirazlikujeodradaraTRACERkojisunjihovi američkekolegeiztvrtkeLockheedMartinpredstavili 2012.godine.Američkiradartakođerradinadvaraspona(UHFiVHF),alisemontiranabespilotnuletjelicuMQ-9Predator,kojajedalekovećaodruskogmodelaMerlin216.

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće