Tusk stavio Rusiju u isti koš s terorizmom

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk stavio je u isti koš djelovanje Rusije i probleme vezane uz klimatske promjene i terorizam, piše "Vzgljad".

PredsjednikEuropskog vijećaDonaldTuskstaviojeu istikošdjelovanjeRusijei problemevezaneuzklimatskepromjeneiterorizam,piše"Vzgljad".

"Europska unija i Danska imaju puno problema:klimatskepromjene,ekonomskioporavak,terorizamigeopolitičkeprijetnjeodstraneRusije",priopćenojenastranicamaEuropskog vijeća.

TuskječestitaonovompremijeruDanskeLarsuLokkeRasmussenuiizrazionadudaće državasnovomVladomnastavitis"razvijatiiusavršavatiEuropskuuniju".

AmeričkipredsjednikBarackObamajeurujnuprošlegodine izjavioda najvećusvjetskuprijetnjupredstavljajuEbola,teroristiuSirijii Iraku,aliiRusija.Identičnuizjavukrajemlipnjadalaje njemačkakancelarkaAngelaMerkel,kojaje,također,Rusijuokarakteriziralakaonajopasnijiizazov,poredvirusa i"Islamske države
".

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće