Uvjeti korištenja materijala Russia Beyonda

Ovi Uvjeti korištenja materijala Russia Beyonda (u daljem tekstu „Uvjeti“) definiraju redoslijed i uvjete korištenja materijala postavljenih na internetskom portalu rbth.com (Svjedočanstvo o registraciji medija EL № FS 77 – 69173 od 24.03.2017. godine), čiji je osnivač ANO „TV-Novosti“ (u daljem tekstu „Stranica“), i materijala postavljenih u odgovarajućoj mobilnoj aplikaciji Russia Beyond (u daljem tekstu „Aplikacija“). U daljem tekstu se Stranica i Aplikacija zajedno nazivaju „Servisi“.

Dobivajući pristup Stranici, pregledavajući ili koristeći Stranicu i/ili Aplikaciju, Vi prihvaćate Uvjete u punom obimu, bez ikakvih izuzetaka, i obvezujete se da ćete poštivati Uvjete. Ukoliko se ne slažete s Uvjetima, dužni ste odmah prekinuti korištenje Servisa i nemate pravo koristiti materijale postavljene na Servisima. Korištenje Servisa pod nekim drugim uvjetima, drugačijim od sadržaja Uvjeta, moguće je samo uz prethodnu pismenu suglasnost ANO „TV-Novosti“ (u daljnjem tekstu „Russia Beyond“).

Russia Beyond ima pravo s vremena na vrijeme jednostrano mijenjati Uvjete, bez ikakvog obavještavanja o dotičnim izmjenama. Izmjene unesene u Uvjete stupaju na snagu od trenutka objavljivanja tih izmjena na Stranici i/ili u Aplikaciji. Molimo Vas da redovno provjeravate Uvjete. Ako se ne slažete s izmjenama Uvjeta, dužni ste odmah prekinuti korištenje Servisa. Vaše daljnje korištenje Stranice i/ili Aplikacije poslije datuma izmjene Uvjeta bit će znak Vaše suglasnosti s izmijenjenim Uvjetima.

O nama

Vlasnik Stranice i Aplikacije je Autonomna neprofitna organizacija (ANO) „TV-Novosti“, pravna adresa: 111020, g. Moskva, ul. Borovaja, d. 3, korp. 1. S nama možete kontaktirati putem telefona +74997500075 ili faksa +74997500078.

Korištenje materijala

Korištenje materijala postavljenih na Servisima dopušteno je samo u skladu s poretkom koji je predviđen Uvjetima. Od svih materijala koji su postavljeni na Servisima Vi imate pravo koristiti samo materijale koji imaju format književnog djela u vidu članaka, tekstova i priča, izuzev književnih djela koja su postavljena s napomenom da prava na dotično djelo pripadaju listu „Rossijskaja gazeta“ (u daljnjem tekstu „Dozvoljeni Materijali“). U Dozvoljene Materijale ne spada, i Vi nemate pravo koristiti, sljedeće: sva djela postavljena na Servisima ukoliko na stranicama gdje su postavljena postoji napomena da prava na dotično djelo pripadaju listu „Rossijskaja gazeta“, a također sljedeća djela postavljena na Servisima: fotografska djela i djela dobivena načinom koji je ekvivalentan fotografiji, audiovizualna djela, djela slikarstva, grafike i dizajna, kao i druga djela likovne umjetnosti, a također linkovi, hiperlinkovi, GIF-ovi, aplikacije, igre, reklamni sadržaj i dr., izuzev slučajeva koje Russia Beyond eksplicitno dozvoljava.

Pod korištenjem Dozvoljenih Materijala u Uvjetima podrazumijeva se korištenje Dozvoljenih Materijala isključivo u nekomercijalne svrhe na jedan od sljedećih načina: upoznavanje šire javnosti s Dozvoljenim Materijalima i prijevod Dozvoljenih Materijala na bilo koji strani jezik. Imate pravo bez nadoknade koristiti Dozvoljene Materijale na jedan od načina koji su navedeni u Uvjetima, na teritoriju svih zemalja svijeta isključivo uz poštivanje sljedećih uvjeta:

– prilikom upoznavanja šire javnosti s Dozvoljenim Materijalima neophodno je ukazati da je vlasnik autorskih prava Dozvoljenih Materijala ANO „TV-Novosti“ i neophodno je postaviti hiperlink na odgovarajući Dozvoljeni Materijal koji je postavljen na Servisima;

– prilikom korištenja prijevoda Dozvoljenih Materijala neophodno je ukazati da je izvor prijevoda materijal čiji je vlasnik autorskih prava ANO „TV-Novosti“ uz obavezno postavljanje hiperlinka na Dozvoljeni Materijal čiji se prijevod koristi, postavljen na Servisima. Pored toga, prilikom korištenja prijevoda Dozvoljenih Materijala treba biti navedeno da autor prijevoda nije ANO „TV-Novosti“.

Korištenje Dozvoljenih Materijala u skladu s Uvjetima dozvoljeno je pod uvjetima poštivanja prava autora odgovarajućih Dozvoljenih Materijala.

Zabranjeno je bilo kakvo korištenje Dozvoljenih Materijala postavljenih na Servisima ukoliko se realizira uz kršenje poretka i načina ukazanih u Uvjetima.

Uvjeti se reguliraju i tumače u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće