ruske oružane snage

armata
Osnovni zadatak sistema 1L271 sastoji se u osiguranju rada artiljerijskih jedinica te u određivanju koordinata protivničke artiljerije i korekcije vatre vlastitog oružja. Izvor: Press Photo.
+
Like us on Facebook