Samo u Rusiji: obuka specijalaca u šumi

Saznajte kako se spremaju visoko obučene specijalne jedinice Ruske Federacije za hitne reakcije.