Izgradnja ruskih vojnih objekata u punom jeku

Военнослужащие железнодорожных войск ведут строительные работы на участке железной дороги Журавка – Миллерово в обход Украины..  Railway Troops carry out the construction of the Zhuravka-Millerovo railway block to bypass Ukraine.

Военнослужащие железнодорожных войск ведут строительные работы на участке железной дороги Журавка – Миллерово в обход Украины.. Railway Troops carry out the construction of the Zhuravka-Millerovo railway block to bypass Ukraine.

Vladimir Astapkovich/RIA Novosti
U Rusiji je tijekom 2016. godine podignuto na stotine vojnih objekata.

Ministarstvoobraneje2016.godineintenzivnokupovalooružjei vojnutehniku,alijeistovremeno igradilostotineobjekata učitavojzemlji.Razmjerigrađevinskihradovasu"ogromneimoguseusporediti sposlijeratnimrazdobljem",rekaoje zamjenikministraTimurIvanovuintervjuuza ruske novineKommersant.Istodobnosegradipreko2.000objekatakakospecijalne,takoisocijalnenamjene.

"Tosuradarskestanice,hidrotehničkiobjekti,aerodromi,medicinskiobjekti,stambenezgrade,škole,srednjevojne škole,vojnanaselja,poligoniipristaništa.Radovi seizvodeodKalinjingradadoKurilskihotoka",rekaojeIvanov.Tijekom2016.godinepodignutoje preko2.500zgrada iobjekataukupnepovršine2,7milijunačetvornihmetara.

Kao objekte koji spadaju u najveće Ivanov je izdvojio obalnu infrastrukturu u Viljučinsku (6.770 km istočno od Moskve), pristanište za podmornice projekta 636 u Novorosijsku (1.226 km južno od Moskve), opremanje vojnih naselja za raketne brigade "Iskander-M" u Južnom vojnom okrugu i komplekse u Arktičkoj zoni.

Kako je istaknuo vojni dužnosnik, Ministarstvo obrane je samo za 5 mjeseci sagradilo Tulsko suvorovsko vojno učilište (170 km južno od Moskve), i pokrenulo izgradnju u Petrozavodsku predsjedničke srednje vojne škole (700 km sjeverno od Moskve). U svim građevinskim radovima je angažirano preko 30.000 ljudi.

 

Tipska rješenja za izgradnju objekata

Zahvaljujući prelasku na tipska rješenja za pojedine vrste objekata (kantine, vojarne, zgrade stožera, itd.), skraćeno je i vrijeme projektiranja novih kompleksa.

Najprije je sve građeno od armiranog betona, a zatim su počele koristiti metalne konstrukcije za montažne objekte, kaže Ivanov. Sada se koriste kontejnerski modularni blokovi, tako da izgradnja objekta traje najduže mjesec dana.

"Izgradnjavojnihnaselja zarazmještanjeljudstvaitehnikemotostreljačkedivizijenapoligonuuJužnomvojnomokrugupočelajeuožujku,a1.prosincasuvojne osobevećuseljena.Brzojesagrađenainfrastruktura izamotostreljačkudivizijunateritorijuZapadnogvojnog okruga",kažeIvanov.

Što setičestambenihzgrada,samouMoskvićetijekom2017.godine bitipredanonakorištenjepreko8.000stanova.

"Jednaodnajvažnijihdonesenihodlukavezana jezasinkronizacijuisporukenaoružanjai vojnetehnikeitempaizgradnjevojnihobjekatakojiosiguravajuinfrastrukturu",rekaoje zamjenikministraobrane."Drugimriječima,uspjeli smoodbacitipraksukadajedinicadobivanovutehniku,ali ju nemagdjesmjestiti.Ili,naprimjer,kadasusagrađeniobjektizatehniku,asamatehnikastižetekza dvijegodine".

Sadase svatehnika kojapristižečuvausuvremenimobjektima.Takvainfrastruktura jesagrađenai naKurilskimotocima-IturupuiKunaširu.

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće