Rusija i SAD

Tagovi:

rusija i sad

Odnosi Rusije i Sjedinjenih Američkih Država obično se razumijevaju u kontekstu napetosti koja je obilježila geopolitiku 20. stoljeća, poznate kao Hladni rat. To je bila napetost između dva politička uređenja i dvije moćne vojske i ekonomije, koja se nekoliko puta zatezala do granica realnog sukoba. Tada su SSSR (i Sovjetska Rusija kao njegov najveći dio) i SAD po općeprihvaćenoj ocjeni bili supersile, tj. zemlje koje su svoje interese odražavale na čitav svijet i koje nitko nije mogao mimoići u bilo kojem međunarodnom i lokalnom pitanju.

 

Nakon kratkog pokušaja intenzivnog približavanja 1990-ih, odnose Rusije i SAD-a ponovno karakterizira sve veće razmimoilaženje po nizu pitanja (Sirija, Iran, projekt proturaketnog štita NATO-a u Europi, širenje NATO-a na istok, interpretacija ljudskih prava i demokracije). Prema ocjenama mnogih stručnjaka, neslaganja Rusije i SAD-a po mnogim elementima ponovno prerastaju u sukob pogleda na svijet.

 

Je li Rusija pak sačuvala svoj status supersile ili ga ponovno treba steći (i teži li uopće tome) - to su pitanja na koja postoji mnogo različitih odgovora. U svakom slučaju, sadašnja rusko-američka neslaganja događaju se u mnogo kompliciranijem svijetu, u kojem mnogo više igrača pretendira na status dominacije svjetskih razmjera.


Ruski vjesnik piše o svemu što se događa u aktualnim odnosima između naše zemlje i SAD-a i pokušat će hrvatskim čitaocima približi cijelu kompliciranu povijest Rusa i Amerikanaca, koja se ne svodi samo na sukobe, nego obuhvaća i mnoge povijesne, kulturne i znanstvene teme te mnogo primjera kreativne suradnje, od vremena ruske kolonizacije Sjeverne Amerike, pa sve do danas.

+
Like us on Facebook