Ruskinje posvetile svoje živote za narod Maya u Gvatemali

Doktorica Viktoria Vaulina prima mladu majku s djetetom u svojoj klinici.

Doktorica Viktoria Vaulina prima mladu majku s djetetom u svojoj klinici.

Arhiva
U zabačenom selu u Gvatemali, Chuinahtahuyupu, postoji humanitarna klinika Health&Help, koju su osnovale dvije ruske volonterke. Klinika prima oko 20 000 pacijenata u tom području. Za veliku većinu mještana to je jedina pomoć koju mogu dobiti.

ValikovaViktorija,mlada ruska doktoricaspecijalist zazarazne bolesti, odlučila je otvoritihumanitarnuklinikuuGvatemali.Do tada ruska doktorica izUfe(1.400km jugoistočno odMoskve),većradila uGvatemaliiznala jeza beznadnu situaciju uzdravstvenomsektoruuSrednjoj Americi.

La clínica Health&Help en Chuinahtahuyup, Guatemala. Fuente: Archivo personalKlinika u Guatemali. Izvor: Privatna arhivaIndijancine primajumedicinsku pomoć

Viktorijastudirala je medicinu uRusiji, a zatim studirala jeiradila uInstitutu zatropsku medicinuu Antwerpenu(Belgija).IzEuropeotišla je raditiu Gvatemaluzabelgijskuorganizaciju.

Clínica benéfica rusa en Guatemala. Fuente: Archivo personalRuska klinika u Guatemali. Izvor: Privatna arhivaBila sam u šoku koliko je svelošeu Guatemali.Indeksgladne djece u Gvatemali jejedan od najvećih usvijetu, zdravstveni sustavdržavene funkcionira,plus tuima punorasizma, pravaautohtonih narodane poštuju.Gotovoje nemoguće dobitiliječničku pomoć„ , kažeViktoriazaRBTH.

La doctora Victoria Válikova llama a sus pacientes. Fuente: Archivo personalDoktorica Viktoria zove pacijente. Izvor: Privatna arhiva

Kako se stvorila klinika

Po povratkuu Rusiju,Viktorijaje upoznalaKarinuBašarovu, koja je postala njezina desna ruka.Zajedno suodlučili izgraditidobrotvornuklinikuuGvatemalii počelisu prikupljati novac izdonacija.Premariječima Viktorije, novacje došaood privatnihruskih,američkihigvatemalskihtvrtki.Dok smogradiliklinikupomagao nam jeu cijeli svijet.Čak su nosilihranu zavolontere,vrataza zgradu, itd.

Los médicos de la clínica benéfica Health&Help en Guatemala. Fuente: Archivo personalDoktori u klinici Health&Help u Guatemali. Izvor: Privatna arhiva

Istetvrtke nastavili su pomagatiklinicida seopskrbelijekovimainovcem.

„Blizuje američkadobrotvornaklinikau Hondurasu,od tamonam šaljulijekove.Ruskivolonteri također nam nose sve vrstelijekova„, kažeViktorija.

Pacientes esperando su turno en la entrada a la clínica. Fuente: Archivo personalPacijenti čekaju svoj red u klinici. Izvor: Privatna arhiva„Naprimjer, nedavnoje došaoruskiliječnikSergej,-kažeViktorija,-i donioje inzulin.Ovdjeinzulinje vrlo skupu ljekarnama,autohtonostanovništvone može si ga priuštiti„, žalise Viktorija.

Un paciente sale de la consulta. Fuente: Archivo personalKonzultacije. Izvor: Privatna arhiva

U stvari, prvi cilj klinike je bio upoznati ljudis dijabetesom.„Mnogine znaju dasu bolesni,drugi znaju,ali nemajutretman, nekini ne znajukako se koristitiinzulin.Našaklinikaje jediniobjekt uovom područjukoji objašnjavaljudimakakoživjeti s ovom bolesti„, kažeViktoria.

Victoria Válikova atiende a una paciente indígena en la clínica. Fuente: Archivo personalIzvor: Privatna arhiva

Ovdjese svašta događa

Klinikatretira20.000pacijenatakoji živeu seluChuinahtahuyupi okolice.Liječniciprimajuizmeđu 35 i40ljudi dnevno.Zdravstvou ovomcentru je besplatno,ali od odraslih pacijenatase traži dadonirajujedan dolar(ako osoba imataj novac).Zatrudnice, djecu istarije osobe sve je besplatno.

Las doctoras rusas atienden a un joven indígena. Fuente: Archivo personalIzvor: Privatna arhivaOvdje se svašta događa.Bilo jetužnihslučajeva.Prije tjedan dana roditelji su donijeli mrtvodijete, bio je mrtavsat ipol,ali roditeljinisu znali.Dječak se ugušioinitko nije znaopomoći.Nitkoovdjene znašto učiniti utakvim situacijama.Mi pokušavamoobrazovatiljudeu tom smislu„, kažeViktorija.

Victoria Válikova atiende a un niño. Fuente: Archivo personalViktora radi s djetetom. Izvor: Privatna arhiva

OsimViktorije iKarine, u kliniciimamedicinskihvolontera iz različitihzemalja:Gvatemale, Engleske,SAD-a idrugih. Neki provedu tu partjedana,drugiostaju nekolikogodina.Viktorijase više ne možezamislitisvoj životizvanovog mjesta.

Las pacientes indígenas salen de la clínica. Fuente: Archivo personalPacijenti izlaze iz klinike. Izvor: Privatna arhiva

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće