Pet čuvenih sovjetskih pjesama Drugog svjetskog rata

iktor Kinelovskij/RIA Novosti
Povodom Dana Pobjede 9. svibnja sjećamo se najpoznatijih pjesama iz ratnih godina.

U zemunici

RatnidopisniklistaKomsomolskapravda,pjesnikAleksejSurkov,dobio je1941.godinezadatakdanapišetekst oDevetojgardijskojstreljačkojdiviziji,i tomprilikom senašao naudaruneprijateljskihprojektila.Kadaseizvukao,Surkovsesostalimnovinarimai članovimastožerasmjestiouzemunici,gdjejei napisaostihove.Uzimu1942.godineAleksejSurkovseupoznaoskompozitoromKonstantinom Listom i ponudiomu svojestihove.Tjedan danakasnijepjesmajebilagotova,a25.ožujka1942.godinelistKomsomolskapravdaobjaviojenote itekst.Riječi"Dotebeminijelakostići,a dosmrti ječetirikoraka"brzo supostalepopularne.NakonzauzimanjaBerlina1945.godineLidijaRuslanovajeotpjevalapjesmu"Uzemunici"ispredzgradeReichstagaiBrandenburških vrata.

Tamna je noć

FilmLeonidaLukova"Dvaborca"snimljenjeuevakuaciji1943.godine.BilajepotrebnapjesmazascenugdjejunakkogaglumiMarkBernespjevasvojimsuborcimauzemunici.Najprije sepojavilamelodija,azatim susespontanopojavili istihovi:"Tamnajenoć,samomecizviždestepom/Samovjetarzujiužicama,blijedozvijezdetrepere/Utamnojnoćiti,voljena,nespavaš,znam/Ikrajdječjegkrevetićakrišomsuzubrišeš..."Taepizoda jesnimljenavećnarednogdana,a pjesmajepostalapoznataprije negoštojeprikazanfilm.Zanju jesaznaočuvenisovjetskipjevačLeonidUtjosovi snimiojeploču.To,uostalom,nijeutjecalona daljnjusudbinu"Tamnenoći".Pjevalisuje mnogi,alijeonaostalaomiljenaupravo uizvođenjuMarkaBernesa.

Čekaj me

U ljeto1941.godine,kadaje ratvećpočeo,pisac ipjesnikKonstantinSimonovjenapisaostihove"Čekajme ijaćusevratiti,samoupornočekaj".Posvetioihje svojojvoljenoj-glumiciValentiniSerovoj.Čitaoihjevojnicimadokjeobilaziofront.Oviprodornistihovi,puničežnjezavoljenom,uskorosupostaliopćepoznati.Najprije jenekolikoizdavačaodbilotiskati"Čekajme",dabiih1942.godineobjaviolistPravda.Ispostavilosedaje  poezijabilaspaszamnogeljudekojisuumračnimgodinamarataostali upozadinidačekajusvojevojnike.

Zafilm pomotivimaSimonovljevedrame"Mladićiznašeg grada"napisanajeiglazbauzstihove.Ta pjesmasepjeva ufilmukadaglavnajunakinjanastupaubolnicii međuranjenicimanalazisvogmuža.

 

Plavamarama

Ova pjesmajenastalaneposrednoprijerata.UMoskvi je1940.godinegostovaopoljskiorkestar"Plavijazz".NakoncertimajepijanistiskladateljJerzyPetersburskisviraosvojunovumelodiju,apjesnikJakovGalička,čimjuječuo,napisaojezanjustihove.Kada ihjepokazaoPetersburskom,ovajjenapravioglazbeniaranžmani tako jerođenčuvenivalcer"Plavamarama".Izvodilesuga mnogeruskepjevačice,ali je ucijelomnarodupostaopopularan1942.godine,kadagajeprviputotpjevalaKlavdijaŠuljženko,legendasovjetskeestrade.Za vrijemegostovanjanafrontudobilajestihoveprerađenenavojnimaniriutojvarijantije"Marama"počelasepjevanakoncertima isnimana pločama.

Katjuša

Ova pjesmajeprviputizvedena1938.godine.LidijaRuslanova,poznatasovjetskaizvođačicanarodnihpjesama,čulajujenaprobiorkestraDržavnogjazza,azatimotpjevalanasvomekoncertuuDvoranisastupovimauDomuSavezauMoskvi.Tijekomratasepojavilomnoštvoverzijaovepjesme.Svisumislilida nije upitanjuizmišljenilik,nego daKatjušaiz pjesmestvarno postoji.Katjušajepopularnai dan-danas,nesamouRusiji,negoi usvijetu.

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće