Ruski stručnjaci pozdravili Ciprasovu ostavku

U svome obraćanju naciji putem televizije Cipras je izjavio da "sada, kada je završena teška faza pregovora s kreditorima, osjeća moralnu i političku odgovornost da iznese na sud javnosti sve ono što je vlada učinila".

U svome obraćanju naciji putem televizije Cipras je izjavio da "sada, kada je završena teška faza pregovora s kreditorima, osjeća moralnu i političku odgovornost da iznese na sud javnosti sve ono što je vlada učinila".

EPA
Ruski stručnjaci komentiraju ostavku Ciprasa kao dobar potez. Oni smatraju da Cipras na izborima može učvrstiti svoje pozicije i ujedno izvršiti pritisak na EU.

U četvrtak,20.kolovoza,grčkipremijerAleksis Cipraspodnioje ostavku.Očekujese daćerezultattogCiprasovogpotezabitiprijevremeniparlamentarniizbori.Umedijima sevećpojavilainformacija da bi onimogli bitiodržani20.rujna.

Usvomeobraćanjunacijiputemtelevizije Ciprasjeizjavioda"sada,kadajezavršenateškafazapregovoraskreditorima,osjeća moralnui političkuodgovornostdaiznese na sudjavnosti sveonoštojevladaučinila".

Ranijeje grčkiparlamentodobriotrećikreditniprogram,kojipodrazumijevanovo smanjenjeproračunskihtroškova iprivatizacijudržavnihaktiva.Međutim,sporazum skreditorimanisupodržalisvizastupnici iz CiprasovestrankeSyriza.Kako jeizjavioAleksis Cipras,vladajućavećinasepretvorilaumanjinu.


Ciprasov „taktički manevar”

U Savjetu Ruske Federacije Ciprasov korak se smatra taktičkim manevrom. „Ta ostavka ni u kom slučaju ne govori o tome da Cipras odustaje od svoje borbe za vlast. Naprotiv, to je taktički manevar kojim on namjerava učvrstiti svoje pozicije na vlasti”, izjavio je za agenciju TASS Konstantin Kosačov, predsjednik Komiteta Savjeta Federacije za međunarodna pitanja.

Kako Rusi preživljavaju krizu

Po mišljenju ruskog parlamentarca, Cipras s razlogom računa da će izvanredni parlamentarni izbori učvrstiti pozicije Syrize. "Stanovništvo podržava njegovo iscrpljujuće cjenkanje s Europskom unijom, iznuđivanje maksimalno povoljnih uvjeta izlaska Grčke iz krize i popuštanje samo u situaciji kada ne postoje nikakve druge varijante", smatra Kosačov.


Talentirani političar

Kako ističe Andrej Kortunov, direktor Ruskog savjeta za međunarodna pitanja, Ciprasova odluka je potaknuta raskolom do koga je došlo u Syrizi. Raskol je izazvan time što je Cipras tijekom pregovora s kreditorima odstupio od populističkih obećanja s kojima je stranka došla na vlast. "Bivši premijer se nada da će uspjeti ponovno uspostaviti svoju većinu i onda mu neće biti potrebna podrška onih koji ga kritiziraju", smatra ruski stručnjak.

"Cipras je očito vrlo talentiran političar i dobar taktičar. Mislim da on ovu situaciju može iskoristiti kao još jednu polugu za vršenje pritiska na EU. Njima se tako šalje poruka: evo pogledajte što se događa ako ne ublažite uvjete, imat ćete posla sa mnogo radikalnijim snagama koje nisu popustljive kao mi ", kaže Kortunov za RBTH Hrvatska.

Po njegovom mišljenju, velike su šanse da Ciprasov manevar bude uspješan, jer sada na grčkoj političkoj sceni ne postoje osobe koje bi mu mogle konkurirati.


Novi Termopili

Generalni direktor Centra za političke tehnologije Igor Bunjin smatra da se Cipras odlučio za izbore računajući da je njegova osobna popularnost veća od popularnosti Syrize.

Prijetnja od islamskih radikala mogla bi zbližiti Moskvu i Washington
Jedna od glavnih tendencija na Bliskom istoku je ofanzivno djelovanje radikalnih islamističkih i terorističkih grupacija, koje prijete kako Rusiji, tako i SAD-u.

Po mišljenju ruskog analitičara, to je posljedica dojma koji je Cipras ostavio na Grke tijekom pregovora o dugu. "On se borio do kraja. Borio se kao car Leonid kod Termopila, samo što nije poginuo, jer je na vrijeme promijenio stav. Grci ga poštuju zato što nije odmah popustio, nego se borio", rekao je Bunjin za RBTH Hrvatska i ujedno naglasio da Cipras od samog početka nije baš najbolje shvaćao koje su granice do kojih može ići u pregovorima s kreditorima i zato se ponašao kao kockar, umjesto da povlači promišljene poteze.

Ruskiekspertisuprokomentiralii pozitivnesignalekoje CiprasponekadšaljeRusiji."Za Ciprasa,kaoi za mnogegrčkepolitičare,Rusijaje nekakavdodatnidžokerkojionimoguizbacitinastol u Bruxellesukakobiizvuklišto boljeuvjete.Ali svionismatrajuda tonijeas u rukavu,negoneka malositnijakarta",kažeKortunov,iujednonaglašavada Moskvakaoalternativaza Europskuunijuzasadanemože mnogoponuditiAteni.Kako ističeBunjin,Grci imaju simpatijupremaRuskojFederaciji,ali kadasemora biratiili jednoilidrugo,oni birajuEuropu.

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće