Putinova reakcija na "cinične laži" o Drugom svjetskom ratu

Vladimir Putin: Ponekad čujemo takve besmislice da je teško povjerovati da ljudi idu toliko daleko sa svojim lažima. Izvor: TASS.

Vladimir Putin: Ponekad čujemo takve besmislice da je teško povjerovati da ljudi idu toliko daleko sa svojim lažima. Izvor: TASS.

Predsjednik RF Vladimir Putin je u svojem obraćanju na sjednici organizacijskog odbora za proslavu 70-godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu govorio o širenju "ciničnih laži". Neki od stručnjaka s kojima je razgovarala novinarka "RBTH Hrvatska" smatraju da je oštra reakcija ruskog predsjednika izazvana izjavama nekih svjetskih lidera da će bojkotirati proslavu Dana Pobjede 9. svibnja u Moskvi.

Ovaj tjedanuMoskvi održanaje sjednicaorganizacijskog odborazaproslavu70-godišnjicepobjede uDrugomsvjetskomratu,nakojojjepredsjednikRFVladimirPutingovorioopokušajima"spekulacijepovijesnimčinjenicama ugeopolitičkimigrama".Premanjegovimriječima,Rusija"stalno,argumentiranoiodlučnobraniistinuoVelikom domovinskom ratu".

„Bacao sam glađu izmučene kosture u zajedničke grobnice“
Pavel Markovič Rubinčik o sebi kaže da je preživio slučajno. Veteran Drugog svjetskog rata, bivši zatvorenik nacističkih koncentracijskih logora...

"Danas se,nažalost,suočavamospokušajimaprekrajanjadogađaja izDrugogsvjetskogrataširenjemciničnihlažiiblaćenjemcijelejednegeneracijekojajedalasve zatupobjedu iuspostavumirau svijetu",rekaoje VladimirPutin."Ponekadčujemotakvebesmislicedajeteškopovjerovatida ljudiidutolikodaleko sasvojimlažima",dodaoje ruskipredsjednik.

Ovakvespekulacijeseširesciljempodrivanjamoći imoralnesnageRusije,kakobiseoduzeostatuszemljepobjedniceuDrugomsvjetskomratu,smatraPutin idodaje:"Ruskodruštvose,nažalost,i danassuočavas izazovimakojima semože suprotstavitisamoakopokažejedinstvo. Samo tako će zaštititisvoju povijesti očuvativezumeđugeneracijama".

Premariječimanašegsugovornika,izjavapredsjednikaPutinanijenikomeizravnoupućena.Predsjednikoveriječisu"najvjerojatnijeizazvanebojkotomproslaveDanaPobjedeiodbijanjemnekihsvjetskihlidera daprisustvujusvečanostikojaćese9.svibnjaodržatiuMoskvi".Pavlovskismatrada se predsjednikPutinnemožepretvaratikao dase ništanijedogodilo.Situacijaje jako komplicirana jer jeukrajinskakriza razlogzabojkotproslave70-godišnjicepobjede uDrugomsvjetskomratu.

Arhivske snimke Sovjetskih trupa koje napuštaju Njemačku nakon pada Zida Pogledati video.

Dakle,riječiVladimiraPutina"nisubileprevišeoštre,jerjesituacijavećdovoljnozaoštrena",zaključujePavlovski,dodajući kako biPoljskamoralaobjasnitisvojenegativneemocije imotive."Europa stalnoočekujenekugrubureakcijuRusijeistalnozahtijevaobjašnjenja",napominjePavlovski.

 

Tko dolazi
Šef ruskediplomacijeSergejLavrovjepriopćiodaće na proslaviDana Pobjede9.svibnjaprisustvovatičelnici26zemalja.Svojdolazak uMoskvusuvećpotvrdilenajvišedržavnedelegacijeKine,SjeverneKoreje,Indije,Vijetnama,Mongolije,Kube iJužnoafričkeRepublike."Dolazaksu,urazličitimformama,takođerpotvrdilivisokidržavnidužnosnici BosneiHercegovine,predsjedniciIslanda,Makedonije,CrneGore,Srbijei Norveške",rekaoje Lavrov.

RanijejesaopštenodaovogodišnjojproslaviDanaPobjedeuMoskvineće nazočitidržavnidužnosniciNjemačke,Francuske,SAD,VelikeBritanije,Poljske,Litve,LatvijeiEstonije. Hrvatska još nije potvrdila svoj dolazak, ali predsjednik Hrvatske prisutstvovao je na 65-godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu, koja se slavila 2010. godine u Moskvi.

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće