Rađanje himne Ruske Federacije

Moskva, 9. svibnja, 1945. Fotografija: Dmitrij Baljtermanec. Melodija sadašnje ruske himne dobila je status državnog simbola u Kremlju krajem 1943. godine.

Moskva, 9. svibnja, 1945. Fotografija: Dmitrij Baljtermanec. Melodija sadašnje ruske himne dobila je status državnog simbola u Kremlju krajem 1943. godine.

Neobična je sudbina stvaranja najvažnijeg simbola Ruske Federacije - tri puta isti čovjek i ista stara sovjetska pjesma. Glavni likovi ove neobične povijesno-domoljubne priče su Aleksandar Aleksandrov, Sergej Mihalkov, Josif Staljin i Vladimir Putin. Pokazalo se da sadašnja himna RF sadržava povijest Rusije 20. stoljeća u malom i pokazuje put kojim kreće u 21. stoljeću.

Sada se živi bolje (Жить стало лучше, 1936.)

Tko je bio prvi?

Postoji mišljenje da pjesma „Sada se živi bolje” ima prethodnika, uvertiru „Bajka” („Bylina”), koju je 1892. skladao ruski skladatelj Vasilij Kalinjikov, vrlo popularan početkom 20. stoljeća. I doista, prvih nekoliko taktova u potpunosti se poklapaju.

Ipak, kasnija istraživanja pokazala su da je „Bylina” prvi put izvedena 1950. a izdana tek 1951., i da stoga Aleksandrov, koji je umro 1946. nije mogao poznavati Kalinjikovljevo djelo. To je potvrdilo raniji stav mnogih glazbenih stručnjaka da je razlog sličnosti melodija pripadnost istoj glazbenoj tradiciji.

Vasilij Kalinjikov (1866.-1900.): Uvertira „Bajka”. Izvodi: Simfonijski orkestar SSSR-a. Dirigent: Evgenij Svetlanov (1990.)

Sve je počelo 1930-ih, kada je himna Sovjetskog Saveza još uvijek bila „Internacionala” (himna mnogih ljevičarskih pokreta iz 19. stoljeća, s posebno prepjevanim ruskim stihovima). I tako, 17. studenog 1935., hvaleći „stahanovce”, radnike koji su nadmašivali radnu normu i time ubrzavali industrijalizaciju SSSR-a, generalni sekretar CK KPSS-a Josif Staljin izrekao je sljedeće poznate riječi: „Sada se živi bolje, drugovi. Sada se živi veselije. A kada se veselo živi, ​​i posao ide od ruke. Da se kod nas živi loše, neugledno, neveselo, nikakvog stahanovskog pokreta kod nas ne bi ni bilo.

Prva fraza Staljinove izjave postala je toliko poznata i popularna, da je prema njoj sljedeće godine napisana i pjesma. Autor glazbe, general-major i profesor Glazbenog konzervatorija „Čajkovski” Aleksandar Vasiljevič Aleksandrov (1883.-1946.), osnivač slavnog ansambla koji pod njegovim imenom i danas nastupa diljem svijeta, nije tada ni slutio što će njegova skladba postati u budućnosti.

U stihovima koje je napisao pjesnik Vasilij Ivanovič Lebedev-Kumač (1898.-1949.), Staljinove riječi predstavljene su kao pjesma koja leti nad sovjetskom zemljom, „prostorom za um i za ruke”, koju su njezini građani užurbano pripremali za bolju i radosnu budućnost.

„Sada se živi bolje” (1936.). Izvodi: Ansambl crvenoarmijskih pjesama i plesova SSSR-a, dirigent Aleksandar Aleksandrov (1936.).

Звонки, как птицы, одна за другой,
Песни летят над советской страной.
Весел напев городов и полей -
Жить стало лучше, жить стало
веселей!

Дружно страна и растёт, и поёт,
С песнею новое счастье куёт.
Глянешь на солнце - и солнце
светлей. Жить стало лучше, жить стало
веселей!

Всюду простор для ума и для рук,
Всюду находишь друзей и подруг.
Старость - теплее и юность - смелей.
Жить стало лучше, жить стало
веселей!
Знай, Ворошилов, мы все начеку,
Пяди земли не уступим врагу.
Силушка есть у отцов и детей.
Жить стало лучше, жить стало
веселей!

Хочется всей необъятной страной
Сталину крикнуть „Спасибо,
Родной!“ Долгие годы живи, не болей.
Жить стало лучше, жить стало
веселей!

Звонки, как птицы, одна за другой,
Песни летят над советской страной.
Весел напев городов и полей -
Жить стало лучше, жить стало
веселей!

Poput ptica zvonke, jedna za drugom
Pjesme se viju nad sovjetskom zemljom,
Veseli napjev gradova i polja:
Sada se živi bolje, život je veseo sada!

 

Zemlja složno raste i pjeva,
Uz pjesmu novu sreću kuje.
Pogledaj sunce, i ono svjetlije sja.
Sada se živi bolje, život je veseo sada!

 

Svud širi se prostor za um i za ruke,
Svuda nalaziš prijatelje i prijateljice.
Starost je toplija, a mladost hrabrija.
Sada se živi bolje, život je veseo sada!

 

Kao zapeta smo puška, Vorošilova, znaj,
Ni pedalj zemlje nećemo ustupiti
neprijatelju.
Imaju snage očevi i djeca.
Sada se živi bolje, život je veseo sada!

 

Sva nepregledna zemlja htjela bi
Staljinu viknuti: „Hvala, dragi!”.
Dugo nam živi i zdrav nam budi.
Sada se živi bolje, život je veseo sada!

 

Poput ptica zvonke, jedna za drugom
Pjesme se viju nad sovjetskom zemljom.
Veseli napjev gradova i polja:
Sada se živi bolje, život je veseo sada!

 

Himna Boljševičke partije (1939.)

Nekoliko godina kasnije, popularnost pjesme dovela je do toga da su je izabrali za himnu Komunističke partije Sovjetskog Saveza. Aleksandrov je glazbu samo neznatno promijenio, a Lebedev-Kumač je napisao nove riječi. One govore o partiji Lenjina i Staljina, koja je svojom istinom i snagom temeljenom na filozofiji Marxa i Engelsa stvorila državu Sovjeta, jedinstvenu na svijetu. Pjesma predstavlja Komunističku partiju kao „ponos, mudrost, srce i snagu naroda”.

Himna Boljševičke partije (1939). Izvodi: Ansambl crvenoarmijskih pjesama i plesova SSSR-a, pod upravom Aleksandra Aleksandrova (1939).

Страны небывалой свободные дети,
Сегодня мы гордую песню поём
О партии самой могучей на свете,
О самом большом человеке своём.

    ПРИПЕВ:
    Славой овеяна, волею спаяна,
    Крепни и здравствуй во веки веков
    Партия Ленина, партия Сталина
    Мудрая партия большевиков!

Страну Октября создала на земле ты
Могучую Родину вольных людей.
Стоит как утёс государство Советов
Рождённое силой и правдой твоей.

    ПРИПЕВ

Изменников подлых гнилую породу
Ты грозно сметаешь с пути своего.
Ты гордость народа, ты мудрость
народа, Ты сердце народа и совесть его.

    ПРИПЕВ

И Маркса и Энгельса пламенный гений
Предвидел коммуны грядущий восход.
Дорогу к свободе наметил нам Ленин
И Сталин великий по ней нас ведёт.

    ПРИПЕВ

Pripjev Zemlje neviđene slobodna djeca,
Ponosnu pjesmu pjevamo danas
O najmoćnijoj partiji na svijetu,
O najvećem čovjeku svom. 

   REFREN:
   Slavom ovjenčana, voljom ujedinjena
   Budi nam jaka i krepka vjekovima,
   Partiji Lenjina, Partijama Staljina,
   Mudra partijo boljševika!

Zemlju Oktobra na zemlji si stvorila,
Domovinu moćnu slobodnih ljudi.
Kao litica stoji država Sovjeta,
Rođena silom i istinom tvojom. 

   REFREN
   Izdajnika podmuklih truli soj
   Ti surovo satireš na putu svom.
   Ti ponos si naroda i narodna mudrost,
   Ti srce si naroda i narodna savjest.

   REFREN
   Marxa i Engelsa plameni genij
   Predvidio je budući osvit komune.
   Put prema slobodi ukazao nam je Lenjin
   I veliki Staljin njime nas vodi.

   REFREN

 

Himna Sovjetskog Saveza (1944.-1977.)

Na vrhuncu Drugog svjetskog rata, Aleksandrovljevu pjesmu zadesila je neočekivana sudbina. Vodstvo zemlje na čelu sa Staljinom odlučilo je SSSR-u promjeniti himnu. Ideja je očito bila imati himnu čija glazba ne bi bila „stranog” porijekla („Internacionalu” je 1888. napisao francuski skladatelj Pierre Degeyter). Osim toga, nadnacionalna „Internacionala”, koja je poetski predstavljala kozmopolitske nade međunarodnog radničkog pokreta i Komunističkog manifesta, nije više odgovarala povijesnoj realnosti.

Prijedloge za novu himnu napisali su i velikani poput Arama Hačaturjana i Dmitrija Šostakoviča. Ipak, Staljin je odlučio da Aleksandrovljeva himna Partije koja je stvorila SSSR postane melodija državne himne. Važnu ulogu odigrala je i činjenica da je pjesma već bila svima poznata. Kako se Staljin izrazio o glazbi Aleksandrova, „to je himna moćne zemlje, u njoj se ogleda moć države i vjera u našu pobjedu”.

No, ponovno je valjalo promijeniti riječi i taj je zadatak povjeren književnicima Sergeju Mihalkovu (1913.-2009.), ocu poznatog redatelja Nikite Mihalkova, i Gabrijelu Urekljanu (1899.-1945.), armenskom novinaru i piscu, poznatijem po nadimku El-Registan.

Dvojica autora vrlo su pažljivo sročili tekst himne. Na samom početku najprije se ističe da je novu državu SSSR po volji naroda stvorila Velika Rusija, koja se spominje pod starim imenom „Rus”. Tekst objašnjava da je Lenjin ovaj povijesni, rusko-sovjetski proces, doveo do doba slobode, a da je Staljin potaknuo novu zemlju na veliki rad i ojačao je. Konačno, umjesto Partije koja „izdajnika podmuklih truli soj surovo satire na putu svom”, ovdje će domovinska armija „podmukle osvajače s puta zbrisati”.

Staljin je odobrio novu himnu 14. prosinca 1943. i ona je prvi put izvedena 1. siječnja 1944.

Nakon Staljinove smrti 1953. SSSR ulazi u period „destaljinizacije”. Njegovo ime sve manje se spominje a kao glavna figura u stvaranju zemlje ističe se samo Lenjin. Stoga je od 1955. do 1977., kada su usvojeni novi stihovi, himna izvođena bez riječi.

Himna Sovjetskog Saveza (1944.). Izvodi: Patrijarški zbor Ruske pravoslavne crkve. Dirigent: Vladimir Komarov. Orgulje: Aleksandar Gedike (1948.).

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей
народов Единый, могучий Советский Союз!

    ПРИПЕВ:
    Славься, Отечество наше свободное,
    Дружбы народов надёжный оплот!
    Знамя советское, знамя народное
    Пусть от победы к победе ведёт!


Сквозь грозы сияло нам солнце
свободы, И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин — на верность
народу, На труд и на подвиги нас вдохновил!

    ПРИПЕВ

Мы армию нашу растили в сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги сметём!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведём!

    ПРИПЕВ

Savez neraskidivih republika
slobodnih
Sjedinila je zauvijek Velika Rusija.
Živio stvoreni voljom naroda
Jedinstveni, moćni Sovjetski Savez! 

   REFREN:
   Slava ti, domovino naša slobodna,
   Sigurni bedeme prijateljstva naroda!
   Barjak sovjetski, barjak narodni
   Neka nas iz pobjede u pobjedu vodi!

Kroz oluje nam je sijalo sunce slobode,

I veliki Lenjin ozario nam je put:
Odgajao nas je Staljin, i za vjernost
narodu,
Za rad i podvige nadahnuo nas je on!

   REFREN

   Armiju smo našu u bitkama odgajali.
   Podmukle osvajače s puta ćemo zbrisati!
   U bitkama odlučujemo o sudbini generacija,
   Put slave domovinu ćemo našu povesti!

   REFREN

 

Himna Sovjetskog Saveza (1977.-1991.)

Konačno je 1977. vodstvo SSSR-a na čelu s Leonidom Brežnjevom odlučilo povodom donošenja novog Ustava SSSR-a osjetljivu preradu riječi ponovno povjeriti autorima koji su 1943. napisali prvu verziju.

Staljinovo ime je izbačeno a u refrenu je Lenjinova partija nazvana „narodnom silom” koja vodi državu u komunizam. Valja napomenuti da je riječ „komunizam” ovdje prvi put upotrijebljena, i to u potpunom skladu s Marxovom filozofijom (prema kojoj je proleterska vlast prijelazno stanje koje kroz uvećanje proizvodnje u novim radnim odnosima treba dovesti do stanja komunizma). Staljinove zasluge „nadahnuća za rad” ovdje su pripale Lenjinu. Izbačeni su ratni stihovi, koji nisu bili više aktualni kao 1944. Konačno, u posljednjoj strofi, još jednom se ističe da je budućnost zemlje - još nedostignuto stanje komunizma.

Himna Sovjetskog Saveza (1977.). Izvodi: Ansambl pjesama i igara Sovjetske armije „A. V. Aleksandrov” - KAPPSA (1977.).

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь!
Да здравствует созданный волей
народов Единый, могучий Советский Союз!

    ПРИПЕВ:
    Славься, Отечество наше свободное,
    Дружбы народов надёжный оплот!
    Партия Ленина - сила народная
    Нас к торжеству коммунизма ведёт!


Сквозь грозы сияло нам солнце
свободы, И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

    ПРИПЕВ

В победе бессмертных идей
коммунизма Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

    ПРИПЕВ

Savez neraskidivi republika slobodnih
Sjedinila je zauvijek Velika Rusija.
Živio stvoreni voljom naroda
Jedinstveni, moćni Sovjetski Savez! 

   REFREN:
   Slava ti, domovino naša slobodna,
   Sigurni bedeme prijateljstva naroda!
   Partija Lenjinova, sila narodna,
   Ka trijumfu komunizma neka nas vodi!

Kroz oluje nam je sijalo sunce slobode,
I veliki Lenjin ozario nam je put:
Na pravedno djelo podigao je narode,
Za rad i za podvige nadahnuo nas je on! 

   REFREN

   U pobjedi besmrtnih ideja komunizma
   Mi vidimo budućnost zemlje naše,
   I Crvenom barjaku slavne domovine
   Uvijek ćemo biti beskrajno vjerni! 

   REFREN

 

Himna Ruske Federacije (2000.)

Konfuzija koju je stvorio raspad SSSR-a odrazila se i na izbor himne nove države, Ruske Federacije. Od 1991. do 2000. Rusija je, izgleda, bila bez prave ideje o izboru himne. Tako je, pod vodstvom Borisa Jeljcina, doneseno neobično rješenje - da himna RF bude „Patriotska pjesma” Mihaila Glinke, napisana 1833. i postumno pronađena 1895. Privremena himna, koja je do tada bila nepoznata svima osim glazbenim stručnjacima, izvođena je bez riječi. Ova činjenica je posebno loše djelovala na moral sportaša na međunarodnim natjecanjima.

Na tu situaciju stavljena je točka krajem 2000., u raspletu koji sam po sebi predstavlja značajan događaj u novoj ruskoj povijesti i važno obilježje njezinog sadašnjeg identiteta. Nakon opširnih javnih rasprava, novi predsjednik Vladimir Putin vratio je Rusiji Aleksandrovljevu melodiju himne SSSR-a, a promjena riječi po treći je put povjerena istom čovjeku, Sergeju Mihalkovu. Ovaj književnik, kojem je tada bilo 87 godina, tako se još jednom našao pred velikim zadatkom i u duboko simboličnom kontinuitetu događaja.

Tada su se, međutim, javili mnogi koji su smatrali da nova Rusija ne smije stajati pred „staljinskom himnom”. Oni koji su u to vrijeme smatrali da se Rusija treba u svakom pogledu distancirati od SSSR-a uzimali su kao glavni argument to što je stara melodija po svom podrijetlu duboko povezana sa Staljinom i što ju je on osobno 1943. proglasio za himnu.

Riječ „Bog” u novoj himni RF

Komunistička partija Ruske Federacije (KPRF) zahtijevala je da se riječ „Bog” izbaci iz himne, jer su po Ustavu RF država i religija razdvojene. Vlada je to odbila s obrazloženjem da zahtjev ne uzima u obzir „kulturno-povijesni kontekst” nastanka himne.

Ipak, treba spomenuti da je u prvobitnoj verziji teksta iz 2000. riječ „Bog” stajala na nekoliko mjesta, dok u konačnoj usvojenoj stoji samo na jednom.

Ipak, većina nije tako mislila, uključujući i tadašnjeg patrijarha RPC; Aleksej II. je podržao ideju, kako se izrazio, kombiniranja dorevolucionarne zastave i postrevolucionarne (sovjetske) himne, javno izrazivši potporu politici neodricanja ni od jednog dijela ruske prošlosti - koju je simbolično uveo novi predsjednik.

I tako, Ruska Federacija je novu-staru himnu iz svoje sovjetske prošlosti prvi put čula 1. siječnja 2001., prvog dana 21. stoljeća.

Pažljiva analiza otkriva da nove riječi zapravo predstavljaju suptilan i filigranski spleteni kontinuitet sa svim inkarnacijama pjesme od 1936. Stihovi su dobrim dijelom uopćeni po karakteru i od stvari koje se odnose baš na Rusiju ističu njenu veličinu („od toplih mora do polarnog kraja”) i njezinu „jedinstvenost” u povijesti svijeta. Prvi put u povijesti ruskih himni riječi su obojene s malo prave romantike, jer je sada ruska domovina veliko mjesto (široki prostor) „za snove i život”. Umjesto Partije Lenjina i Staljina iz 1944. „mudrost naroda” u novoj himni dolazi od „predaka”. Umjesto „pobjede ideja komunizma”, budućnost zemlje donosi „snove i život”.

Tako se u tom „širokom prostoru za snove i život” nove generacije Rusa 21. stoljeća utjelovio „prostor za um i ruke” generacije Sovjeta iz najstarije verzije pjesme „Sada se živi bolje” iz 1936. Može se reći da se tako herojskom i velikom radu koji su u razvoj zemlje uložili građani ranog SSSR-a odaje priznanje i da se simbolično zatvara veliki povijesni krug.

Osim toga, kao podsjećanje na stara predrevolucionarna vremena, vraćena je i riječ „Bog”. On sada, umjesto nekada cara (u himni Ruskog carstva 1833.-1917.), čuva samu Rusiju.

I tako, stara komunistička himna - sa slojem prizvuka ruskih narodnih pjesama, slojem sovjetske grandioznosti i slojem romantike i ljubavi novih stihova - danas predstavlja Rusiju, njezinu kompliciranu i jedinstvenu povijest i novi put kojim kreće u 21. stoljeću.

Zbog dirljive svečanosti i specifičnog emotivnog naboja mnogi amateri i stručnjaci iz svih dijelova svijeta smatraju sadašnju rusku himnu jednom od najljepših i najuspjelijih državnih himni na svijetu.

Himna Ruske Federacije (2000.). Izvode: Državni simfonijski orkestar Rusije i zbor Državnog akademskog Boljšoj teatra. Dirigent: Feliks Korobov (2004.).

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!

    ПРИПЕВ:
    Славься, Отечество наше свободное,
    Братских народов союз вековой,
    Предками данная мудрость народная!
    Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

    ПРИПЕВ

Широкий простор для мечты и для
жизни Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!


    ПРИПЕВ

Rusijo, sveta državo naša,
Rusijo, voljena naša zemljo,
Moćna volja i velika slava
Tvoje su nasljeđe za sva vremena! 

   REFREN:
   Budi slavna, domovino naša slobodna,
   Naroda bratskih vjekovni savezu,
   Od predaka naslijeđena mudrosti narodna!
   Slava ti, zemljo! Ponosimo se tobom! 

Od južnih mora do polarnog kraja
Prostiru se naše šume i polja.
Jedina si na svijetu! Jedina si takva,
Bogom čuvana rođena zemljo! 

   REFREN

Veliki prostor za snove i život
Otvaraju nam godine pred nama.
Snagu nam daje naša vjernost domovini.
Tako je bilo, tako jest i tako će biti zauvijek!

   REFREN

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće