Kako i zašto Moskva podržava sirijske Kurde?

Russian policy towards Kurds in Syria

Russian policy towards Kurds in Syria

Iorsh
Čime se definira politika Moskve prema sirijskim Kurdima, koji su nedavno najavili formiranje federalne regije na sjeveru zemlje? Kako Rusija uklapa pružanje podrške Kurdima s pružanjem pomoći aktualnoj vlasti predsjednika Bašara Asada, s obzirom na to da se Kurdi zalažu za federalizaciju Sirije? Je li Moskvi potreban sirijski Kurdistan?

MoskvapružapodrškusirijskimKurdimau sukobu koji uSirijitrajeveć petgodina.Tapodrška jesamotaktičkiinstrument ivezana jezatrenutniodnospolitičkihsnaga.Rusijaje,naime,višepažnjeposvetilaKurdimanakonzaoštravanjaodnosas Turskomustudenomprošlegodine.Moskvashvaćada Turciuvijekburnoreagirajuna svakopitanjekojeje vezanozaKurde.Na primjer,ruskainicijativazaotvaranje(prvog usvijetu-op.ur.)predstavništvasirijskihKurdauMoskvisredinomveljačeovegodine prijesvegaodgovaratežnjiRusije danekako"zagorčaživot"Ankari.

SlabostsirijskihKurda

Međutim, sirijski Kurdi su faktor koji samo iritira Tursku, i ništa više od toga. Oni su tek periferna struktura općeg kurdskog pokreta. Čak i u kontekstu unutarnje politike, u Siriji oni ne igraju ulogu koju imaju u Iraku ili Turskoj.

Hrvatska očima Rusa: Od kulturnih veza prema europskim perspektivama

Pored toga, sirijski Kurdi jako ovise o svojim iračkim sunarodnjacima i njihovim organizacijama, prije svega o Demokratskoj stranci Kurdistana i klanu predsjednika Iračkog Kurdistana Masuda Barzanija.

S obzirom na sve to, sirijski Kurdi neće moći predstavljati interese Rusije u regiji. Zbog toga se teško može govoriti o tome da Moskva ima neku dugoročnu strategiju u vezi kurdskog naroda u Siriji.

Borba protiv Islamske Države

S druge strane, Rusija svakako pridaje značaj borbi Kurda protiv ekstremista iz organizacije Islamska Država. Među političkim snagama Sirije Kurdi predstavljaju važnu kariku u borbi protiv islamskih ekstremista.

Očito je da se njihov stav u tom pogledu neće mijenjati, jer mnogi od njih nisu muslimani, već jesidi, tj. predstavnici grupe koja ispovijeda religiju na temelju zoroastrizma. Islamski ekstremisti njih tretiraju kao heretike koje treba uništiti ili prevesti u islam.

Između dvije vatre

Pored toga, sirijski Kurdi stvaraju i određene probleme Rusiji, jer unose nesklad u prilično harmonične odnose koje sada Moskva održava s Bašarom Asadom i aktualnom sirijskom vlašću. Oni su, naime, proglasili osnivanje kurdske federalnog regije na sjeveru zemlje, što je u suštini kretanje u pravcu podjele Sirije.

Moskva je u teškoj situaciji kada je riječ o federalizaciji Sirije, jer su i Kurdi i Asadova vlast saveznici Rusije. Samim time se Moskva našla "između dvije vatre", i zato će se truditi koristiti što apstraktnije formulacije, jer je Rusiji u biti svejedno hoće li Sirija biti federalizirana.

Pomoć Kurdima

Rusija ima značajan arsenal sredstava za pružanje potpore sirijskim Kurdima, od diplomatske potpore do opskrbe oružjem. Primjerice, Moskva pomaže Kurdima po liniji zračnih snaga, tj. onog njihovog dijela koji je ostao u Siriji. S druge strane, Kurde podržava i Amerika, što im daje više prostora za manevar i mogućnost da u manjoj mjeri ovise o ruskoj strani. Prema tome, Moskva mora dobro manevrirati u toj složenoj situaciji, utoliko više što Rusija nema iskustva u odnosima s ovom etničkom skupinom, a nije ga imao ni SSSR. Moskva je održavala tijesne veze samo s Kurdima iz Iraka.

Situacijudodatnokomplicirajupriličnosloženiodnosi izmeđuKurdaisirijskihvlasti.KurdićevjerojatnopodsjetitiDamasknapopis stanovništvaiz1962.godine,ukome nijeuračunatvelikibroj njihovihsunarodnjaka,kaoioperacijeiz1963.i1986.godine,kojesuprovedenesciljemdaseuništikurdskinarod.

SirijskiKurdisadapokušavajuučvrstitipostojećistatusquo.Zauzelisuodređenepoložaje naterenu,alinisupozvanidasudjelujuuženevskimpregovorima.Zbogtogaonitežepostatisudioniciurješavanjusirijskekrize,i tojerazlognjihovetežnjezafederalizacijom.Rusijautomkontekstunastupakaonekakav jamac,kaojedanodsponzoraženevskogmirovnogprocesa iposrednik,štoznačida potompitanjunećepravitinikakvenaglepokrete.

SergejDemidenko,orijentalist,docentfakultetaLiberalArtsCollegeInstitutazadruštveneznanostiRuskeakademije zanarodnuprivreduidržavnuadministraciju

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće