Trump optužio senatore McCaina i Grema da žele pokrenuti Treći svjetski rat

Američki predsjednik Donald Trump optužio je senatore Johna McCaina i Lindzija Grema, poznate po svom ostrašćenom antiruska stavu, da pokušavaju započnu Treći svjetski rat, nazvavši ih "bivšim predsjedničkim kandidatima".

AmeričkipredsjednikDonaldTrumpoptužiojesenatoreJohnaMcCainaiLindzijaGrema,poznatepoizrazitomantiruskomstavu,dapokušavajuzapočetiTrećisvjetskirat,nazvavšiih"bivšimpredsjedničkimkandidatima".

McCainiGremsu nedavno pokrenuliinicijativuzauvođenjemjerakojimabiKongresdobioveće ovlastiiograničiomogućnostipredsjednikadaukineantiruskesankcije,kojejedosadimao.

TrumpjeMcCainuiGremuodgovoriona kritikunjegovihmigrantskihukaza.Senatorisuranijeocijenili dainicijativeTrumpa utojoblastiprijepovećavajuopasnostodterorizmanegoštojesmanjuju.

ZajedničkaizjavabivšihpredsjedničkihkandidataJohnaMcCainaiLindzijaGremanijetočna,napisaoje Trumpnadruštvenojmreži Twitter.

PredsjednikSADtakođerjenapisao daMcCainiGremtrebaju seusredotočitinaborbiprotivterorističkeorganizacijeIslamska država,i na problememigracije izaštiteameričkihgranicanego da pokušavaju započetiTrećisvjetskirat.

Trumpjeranijeobjasnio smisao svojihmigrantskihukaza,rekavšida medijijavnostdovodeuzabludu,predstavljajućinjegovuprivremenuzabranuulaskauSADzagrađanesedammuslimanskihzemalja kao"zabranuzamuslimane",doksuukaziusmjereninapojačanjesigurnostiSAD,prenosiVzgljad.

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće