Gazprom postavio novi rekord u isporukama plina u Europu

Četvrti dan zaredom tvrtka postiže apsolutne maksimume u dnevnim isporukama plina u inozemstvo, priopćio je Gazprom.

Gazprom"je27.siječnjapostavionovipovijesnirekord udnevnomizvozuplinauEuropu.Potrošačimajeisporučeno636,4milijunakubičnihmetara plina.

"Ovaj tjedanjeGazprom napravio rekord.Četvrtidanzaredomtvrtkapostižeapsolutnemaksimumeudnevnimisporukamaplinauinozemstvo.Novipovijesnirekord,postignutje 27.siječnja, i iznosi636,4milijunakubičnihmetara",prenosiTASSpodatketvrtke.

RanijejegeneralnidirektorGazpromaAleksejMillerurazgovoruspredsjednikomRusijeVladimiromPutinomizjaviodajeudioovekompanije naeuropskomplinskomtržištuuprošlojgodinidosegnuo34%.

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće