Na mjestu požara u Moskvi pronađena tijela osam spasilaca

Vatrogasci koji su poginuli bili su među prvima koji su stigli na mjesto nesreće i spasili su preko sto radnika iz skladišta u plamenu.

Spasiocisupronašlitijelaosamsvojihkolega kojisunestalizavrijemegašenjapožarau skladištusplastičnomrobom naistokuMoskve,priopćioje operativnistožerMinistarstvaza izvanrednesituacijeRusije.

Požaru skladištuurajonuGoljanovoizbiojejučer.Vatromjebilazahvaćenapovršinaodčetiritisućečetvornihmetara,a ugašenjupožarasudjelovaloje160spasilacai46jedinicatehnike.NakonrušenjakrovazgradenestalojeosamsuradnikaMinistarstvaza izvanrednesituacije.

Izvor: YouTube

"Tijela supronađena namjestunakojemseočekivalo",izjavioje sugovornikagencije,prenosiRIANovosti.

Vatrogascikojisupoginulinalazilisu se nakrovukakobipostavilivodeništit zahlađenjeplinskihbocaikompresora,kojisumoglieksplodiratiusvakomtrenutku.Onisubilimeđuprvimakojisustiglinamjestonesreće ispasilisupreko storadnikaizskladišta.Osimtoga,kadase krovpočeorušiti,onisu izepicentrazbivanja gurnulisvojekolegekojisutakođermoglipasti,ali su natajnačinspašeni.

Požar jeugašen,spasiocinastavljajupregledavatiruševine.Postojimogućnostdajestradalodesetakradnika.

Povodomovogdogađajapokrenutjekazneni postupak izasad serazmatrajudvije verzije:nepažnjaprirukovanjuvatromielektričnikratki spoj.

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće