RT: Rusija počela aktivno izvoziti svinjetinu

Proizvodnja svinjetine porasla je u tolikoj mjeri da se sada izvozi, pišu mediji.

Premapodacimaministarstvapoljoprivrede SAD,domaćaproizvodnja uRusijiporaslajeza26%,štojeomogućilodasesmanjiuvozgotovo za80%.Ovajpomakdoveojedopadacijenesvinjetineuzemljamaod SADdoNjemačke,prenosiBloomberg.

Uzrokovakvogusponaizvoznicivide usnažnojpotporikojusuruskevlasti,posebnonakonuvođenjaembargana uvoznekihproizvoda izSAD izemaljaEU,pružilepoljoprivredi.

Ministarstvopoljoprivrede SADpredviđadaće u2016.godinirastproizvodnjesvinjetineu RFiznositi5,7posto, piše RT.

Još više zanimljivih priča i videa na Facebook stranici Russia Beyond:
Više