Kerry: SAD ne traže konflikt s Rusijom

Washington netražikonflikts Moskvom,SAD želidiplomatskorješenjekrize,izjavioje državnitajnikSAD-a JohnKerry,kojijestigaouKijev."Minetražimokonflikts Rusijom.NipredsjednikPorošenko,ni SAD,niEuropskaunija",izjavioje Kerrynapress-konferenciji.

Onje pritomistaknuoda SAD"nemožezatvaratioči"predpodrškomkojuRusija,premanjegovimriječima,pružajednojod stranaukonfliktunaistokuUkrajine. Premanjegovimriječima,SAD očekujekonkretnepoteze upravcuneodgodivogprekidavatre uDonbasu,prenosiRIANovosti.

PomoćnikpredsjednikaRusijeJurijUšakovjeranijeizjavioda državnitajnikJohnKerrykojisetrenutnonalaziuKijevu,nećedoći uMoskvu nasastanakspredsjednicimaRusije,FrancuskeiNjemačke.

Još više zanimljivih priča i videa na Facebook stranici Russia Beyond: