Mogherini: Eskalacija nasilja u Donbasu dovest će do pogoršanja odnosa između EU i Rusije

Visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini jeizjaviladaćeeskalacijaoružanogkonfliktanaistokuUkrajinedovestidoozbiljnogpogoršanjaodnosaEU iRusije.

"Istočna politika" je sada politika Rusije

Uizjavikojajeobjavljenausubotu24.siječnjaMogherinijenaveladaje"Mariupoljdanas biogranatiransapodručja koji jepodkontrolomseparatista".PremariječimaMogherini,tosedogodilonakonnizanapada uDonbasuposljednjihdana."Daljnjaeskalacijaotvorenogoružanogkonfliktanositragičneposljedicezastanovništvokojeodavno pati.OnaćeneizbježnodovestidodaljnjegozbiljnogpogoršanjaodnosaizmeđuEU iRusije",navodise upriopćenju za medije,aprenosiRIA "Novosti".

Moskva jevišeputaizjaviladane sudjelujeu događajimanajugoistokuUkrajine,da nijejednaod stranauunutarukrajinskomkonfliktui da jezainteresiranadaUkrajinaizađe izpolitičke iekonomskekrize.

PredsjedniksamoproglašeneNarodneRepublike DonjeckAleksandarZaharčenkojeizjaviodasudobrovoljnesnage24.siječnjapočeleofenzivunaMariupolj.Lokalnimedijiprenose daje brojžrtavasukobadostigao27osoba,međukojimasudvadjeteta,a97osoba jeranjeno.

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće