Iran napušta dolar

VlastiIranasuobavjestilida višene koristeameričkidolar utransakcijamas drugimzemljama,izjavioje24.siječnjazamjenikpredsjednikaCentralnebankeovezemlje Gholamali Kamyab. 

"UtrgovinskojrazmjenisastranimzemljamaIrankoristidrugevalute,uključujućikineskijuan,euro,ruskurubljuijužnokorejskivon",izjaviojeKamyab,aprenosi agencija"Tasnim".

Premanjegovimriječima, Iranrazmatramogućnostsklapanjabilateralnihdeviznihsankcijasnizomzemaljazbogpovoljnetrgovine iekonomskihtransakcija.Pregovoriopotpisivanjutakvihsporazumaćeuskoropočeti,istaknuojeKamyab.