MVP RF: Rusija je spremna za novi susret u formatu RF-EU-Ukrajina posvećen ekonomskim odnosima

Rusijajespremnazanovisusret naraziniministarauformatuRuskaFederacija-EU- Ukrajina, koji će biti posvećentrgovačko-ekonomskimodnosima,priopćiojeuintervjuuzaagencijuTASSzamjenikministravanjskihposlovaRusijeVasiliNebenza.

Što se događalo 2014. u ekonomiji Rusije

"Od srpnjadorujna2014.uformatuRusija - EU - Ukrajinaodržanoje nekolikosusretauvezisrealizacijomekonomskihodredbiSporazumaopridruživanju,odkojihsudvasastankaodržana naraziniministara",podsjetiojeNebenza."Glavnirezultatsusretaministaraod12.rujna2014.bilajeodlukaEuropskekomisije dase do31.prosinca2015.odgodiprimjenapravila"duboke isveobuhvatnezoneslobodnetrgovineuokviru SporazumaopridruživanjuizmeđuEU iUkrajine i,sukladno tome,spremnostRusije dazadržipovlaštenrežimtrgovines Ukrajinom".

Ruska strana,istaknuoje zamjenikministravanjskihposlovaRusije,ovuodluku Europskekomisijepromatra"kaopriznanjeda postojirizikzanašetrgovačko-ekonomskeodnose"odostvarivanjaSporazumaopridruživanju,prijesvega udijelukojiseodnosi naosnivanje"duboke isveobuhvatne"zoneslobodnetrgovine.

Zamjenikministrajeizjavioda se naRusiju"vršipritisakpomoćusankcija iistodobnoseodnjetražidaKijevuosigura dodatneekonomskeitrgovačkeolakšice,kakobiUkrajinaizašlaizgospodarske ipolitičke krize,u koju jedospjelazahvaljujućitomeštojeslušalasavjete"konzultanata" izEuropskeunije".

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće