Uništiti za 120 sekundi

rbth
U ruskom gradu Petrozavodsku kamion koji skuplja staro željezo pokušao je utovariti u prikolicu novi automobil japanske proizvodnje. Grabilica je uništila automobil, a korisnici interneta su negodovali zbog takvog rasipništva. Jedan od njih je pretpostavio da se na taj način podržava domaća automobilska industrija.

Uruskom graduPetrozavodskukamion kojiskupljastaroželjezopokušao jeutovaritiu prikolicunoviautomobiljapanskeproizvodnje.Gvozdeni"pipci"suuništiliautomobil,a korisniciinternetasunegodovalizbogtakvograsipništva.Jedanodnjihjepretpostavioda se natajnačinpodržavadomaćaautomobilskaindustrija.Ovajatraktivniklip RBTH vampredstavljaurubrici"Zabavnivideotjedna".

Više

Ova stranica koristi kolačići. Ovdje za više informacija

Prihvatite kolačiće