Red Bull Trans-Siberian Extreme race Irmen is the Novosibirsk region’s largest and Russia’s third largest factory dairy production company. Spy The Sinara electric locomotive is designed to move freight trains along rail tracks. It can pull a train weighing up to 9,000 tons in areas with inclines of 8%. Cotton Maintaining such a machine is also a costly business. For instance, one hour’s flight time in an Mi-17 costs USD 3000-3500. Subway projects Karelia Lada
Biciklom od Moskve do Vladivostoka: Najduža biciklistička utrka na svijetu

Ruske megatvornice: Kravlji raj u Novosibirsku

Poduzeće Irmen predstavlja najvećeg prerađivača mlijeka u Novosibirskoj oblasti, a trećeg u Rusiji. Ova kompanija posjeduje ukupno 2450 krava.
Autor: Slava Stepanov/Gelio
The Irmen factory is located in the Novosibirsk region village of Verkh-Irmen. Its primary activity centers around producing and processing grain, milk, and meat. Milk makes up 50% of the factory’s output, while meat and grain make up 16% each.
Pomakni dole da vidiš ostalo

Slava Stepanov / GELIO

Poduzeće Irmen se nalazi u selu Verh-Irmen, u Novosibirskoj oblasti. Ova kompanija bavi se proizvodnjom stočne hrane, mlijeka i mesa. Polovica ukupne realizacije Irmena otpada na plasman mlijeka, dok meso i stočna hrana sudjeluju s po 16% u ukupnom rezultatu.
Irmen is the Novosibirsk region’s largest and Russia’s third largest factory dairy production company.

Slava Stepanov / GELIO

Irmen je najveći prerađivač mlijeka u Novosibirskoj oblasti, a na razini Rusije pozicioniran je na trećem mjestu.
The company has a total of 2450 cows. There's a small perk in the difficult life of a cow: automatic scratchers. They're installed in every cow's pen. The way it works is quite simple. If a cow has an itch somewhere, it goes up to the device, butts it, and it starts to work automatically for a set amount of time.

Slava Stepanov / GELIO

Kompanija posjeduje ukupno 2450 krava. Na farmi postoji specijalan uređaj koji kravama olakšava težak život. Unutar svake pojedinačne smještajne jedinice nalazi se automatska četka za češanje stoke, koja funkcionira poprilično jednostavno. Ukoliko krava osjeti svrbež, uređaj se aktivira i počinje raditi određeno vrijeme.
Each cow gives on average 10 thousand liters of milk per year. The factory is working on introducing new breeds of cow. In 2001, the factory's first breed, the Irmen cow, was introduced.

Slava Stepanov / GELIO

Svaka pojedinačna krava godišnje daje oko 10 000 litara mlijeka. Tvornica trenutno radi na proizvodnji novih rasa. Irmenska krava predstavlja posebnu rasu ove farme i implementirana je 2001. godine.
Field croppers plant corn that is then used to make feed for the cows. They harvest 320 thousand quintals of corn that’s then stored in a silo. John Deere combines are used among other varieties to harvest crops.

Slava Stepanov / GELIO

Irmenova polja zasijana su kukuruzom, koji se uglavnom koristi za prehranu krava. Nakon žetve, u koju su između ostalih uključeni i kombajni John Deere, u tvorničkim se silosima nađe oko 320 tisuća tona kukuruza.
In order for a cow to start giving milk, it must reach 16 months of age and weigh at least 300 kilograms. Once it reaches this weight, it's inseminated. Nine months later, it gives birth to a calf and starts producing milk, when the cows reach 3 to 3.5 years, they're slaughtered for meat.

Slava Stepanov / GELIO

Prije nego počnu davati mlijeko, krave moraju dostići minimum 300 kilograma težine, uz starost od 16 mjeseci. Kada dostignu ovu težinu, krave se oplode, dobivaju tele i poslije devet mjeseci počinje puna proizvodnja mlijeka. Kada dostignu starost od oko 3 godine i šest mjeseci, krave bivaju zaklane, a njihovo meso se dalje prerađuje.
Cows are milked three times a day with 7-hour breaks in between.

Slava Stepanov / GELIO

Mužnja krava se obavlja tri puta dnevno, u razmacima od po 7 sati.
Only men milk cows, usually using special equipment to do the job.

Slava Stepanov / GELIO

Mužnju krava obavljaju isključivo muškarci, obično koristeći specijalnu opremu.
70 tons of "raw" milk are processed everyday in the dairy sector.

Slava Stepanov / GELIO

Svakodnevno se oko 70 tona svježeg mlijeka iskoristi u procesu prerade.
This results in 33 tons of milk, 25 tons of fermented dairy products, and 2 tons of cottage cheese. Wholesalers pay 25 rubles (66 cents) per liter of milk. The packaging in which it's sold costs 2 rubles (1 cent).

Slava Stepanov / GELIO

Dnevna produkcija Irmena iznosi 33 tone mlijeka 25 tona fermentiranih mliječnih proizvoda i dvije tone sira. Trgovci na veliko plaćaju 25 rubalja, ili 35 eurocenta, za litru mlijeka, a za njegovo pakiranje se izdvajaju oko 2 rublja.
13. kolovoza 2017.
Tags: tvornica

Više

+
Like us on Facebook