Ideal ženske ljepote na početku sovjetske ere

ALEKSANDER SAMOHVALOV
Koliko se današnji ideal ženske ljepote promijenio u odnosu na tadašnji?