Tek nastali SSSR očima američkog fotografa

Branson DeCou
Branson DeCou je bio američki putnik i fotograf, koji je 30 godina putovao po svijetu. U 1931. posjetio je Rusiju, bilježeći svakodnevni život tek rođenog SSSR-a.

Branson DeCou je bio američki putnik i fotograf, koji je 30 godina putovao po svijetu. U 1931. posjetio je Rusiju, bilježeći svakodnevni život tek rođenog SSSR-a.