Moskva kakvu još niste vidjeli – potpuno prazna

Centralni park kulture i odmora Gorki

Centralni park kulture i odmora Gorki

Aleksandr Sukharev

Moskva je najveći ruski grad po mnogim parametrima, pa i po broju stanovnika. Procjenjuje se da ove, 2014. godine, u Moskvi živi više od 12 milijuna ljudi, što je čini najnaseljenijim gradom u  Europi. / Crveni trg, pogled na GUM (rus. Glavnij universalniij magazin; hrv. Glavna univerzalna trgovina)