Ruske megatvornice: Nuklearna moć kroti se u Novosibirsku

Gorivo koje se prozivodi u NCCP-u koristi se u nuklearnim elektranama u Rusiji a isporučuje se i u Ukrajinu, Bugarsku, Kinu i Iran.

Gorivo koje se prozivodi u NCCP-u koristi se u nuklearnim elektranama u Rusiji a isporučuje se i u Ukrajinu, Bugarsku, Kinu i Iran.

Slava Stepanov / GELIO

Novosibirska tvornica kemijskih koncentrata (NCCP) jedna je od najvećih svjetskih proizvođača nuklearnog goriva za nuklearne elektrane i istraživačke reaktore u Rusiji i svijetu. Jedini je proizvođač metalnog litija i litijevih soli u Rusiji. NCCP je dio kompanije TVEL goriva koja je spojena s Državnom korporacijom ROSATOM.