Sveti ornamenti i veza s kozmosom – kako zimu doživljavaju na samom Kraju svijeta