Vladimir

Reuters
Novi spomenik velikog kneza Vladimira, koji je preteči ruske države donio kršćanstvo, u Moskvi.

Novi spomenik velikog kneza Vladimira, koji je preteči ruske države donio kršćanstvo, u Moskvi.

Još više zanimljivih priča i videa na Facebook stranici Russia Beyond: