Anđeoska balustrada u Sankt Peterburgu

AP
Kip anđela na "Anđeoskoj balustradi" na Katedrali Sv. Izaka u Sankt Peterburgu. Kipovi 24 anđela postavljeni su na svoje plinte 63 metra iznad zemlje nakon restauracije koja je trajala pet godina.

Kip anđela na "Anđeoskoj balustradi" na Katedrali Sv. Izaka u Sankt Peterburgu. Kipovi 24 anđela postavljeni su na svoje plinte 63 metra iznad zemlje nakon restauracije koja je trajala pet godina.

Više