Pašnjaci Altaja

Ria Novosti/Aleksander Krjažev
Krave pasu u planinama Altaja.

Krave pasu u planinama Altaja.