Lotosi u cvatu

TASS / Jurij Smitjuk
Surfanje s veslom (SUP) na jezeru Karasino blizu Artjomovske termoelektrane u Primorskom kraju.

Surfanje s veslom (SUP) na jezeru Karasino blizu Artjomovske termoelektrane u Primorskom kraju.