Žirafa Raduga

Svetlana Šilova, zaposlenica zoološkog vrta Rojev Ručej, hrani sedmomjesečnu žirafu Radugu (Dugu). Radugu je majka odbila hraniti te je ovo prvi slučaj uspješnog ručnog hranjenja mladunca žirafe u Rusiji. Izvor: Reuters.

Svetlana Šilova, zaposlenica zoološkog vrta Rojev Ručej, hrani sedmomjesečnu žirafu Radugu (Dugu). Radugu je majka odbila hraniti te je ovo prvi slučaj uspješnog ručnog hranjenja mladunca žirafe u Rusiji. Izvor: Reuters.