70 godina Velike Pobjede

4.05. Veleposlanik R.Markarjan je uručio medalju "70 godina Velike Pobjede" veteranu kapetanu 1. ranga P.Tičacu