Porinuće Krasnodara

Porinuće dizel-električne podmornice projekta 636.3 Krasnodar na Admiralitetskom brodogradilištu u Sankt Peterburgu. Izvot: Igor Rusak/RIA Novosti.

Porinuće dizel-električne podmornice projekta 636.3 Krasnodar na Admiralitetskom brodogradilištu u Sankt Peterburgu. Izvot: Igor Rusak/RIA Novosti.