Čeličenje

Polijevanje kantama hladne vode u sibirskom gradu Krasnojarsku. Smatra se da program čeličenja djece, koji obuhvaća i sport i saunu, pozitivno utječe na njihovo zdravlje i tjelesnu kondiciju. Izvor: Reuters.