Ljevaonica

Prizor iz ljevaonice Metalurškog kombinata EVRAZ NTMK u Nižnjem Tagilu. Fotografija: Donat Sorokin / TASS.