Marš za Nemcova

SudionikmaršazaBorisaNemcova,opozicijskog političaraubijenogunoćiizmeđu27.i28.veljačeusredištuMoskve.Fotografija:IljaPitaljev/RIANovosti.