Simona

BijelamedvjedicaSimonasasvojimmladuncimakojisuserodili10.studenog2014.uMoskovskomzoološkomvrtu.Fotografija:MaksimBlinov/RIA"Novosti".